Budując dom, szczególnie samemu, mamy duży wpływ na koszty budowy i przyszłe koszty jego utrzymania. Wybieramy technologie proste, energooszczędne , szybkie ,decydujemy o wielkości, bryle, oknach, izolacji cieplnej, rodzaju ogrzewania , oświetlenia itp. Kompletne systemy i jakość użytych materiałów, mają także wpływ na końcowy efekt finansowy.
Rzadko, który inwestor w koszty eksploatacji wliczy późniejsze ,niezbędne remonty przestarzałych technologii budowlanych , naprawę nietrafionych decyzji .
O kosztach eksploatacji trzeba myśleć już wtedy, gdy wybiera się lub zamawia projekt. Ważny jest kształt bryły, wielkość otworów i orientacja poszczególnych elewacji względem stron świata. Budynek prosty , zwarty od północy i otwarty od południa jest tańszy do ogrzania.
Jest tylko jeden sposób, aby mieszkając w domku jednorodzinnym nie płacić zimą bajońskich kwot za energię potrzebną do ogrzania. Wybudować dom energooszczędnie, z materiałów „trzymających” ciepło według poniższych zasad.

1. Działka
Wybór miejsca to jeden z najważniejszych elementów całej układanki zwanej potocznie ‘ buduję tanio dom’.
Wielkość , położenie względem stron świata, sąsiedztwo bliższe i dalsze, dojazd, nachylenie terenu , odległość do centrum, okoliczna zabudowa, geometria granic działki, warunki gruntowo-wodne , odległość od sieci uzbrojenia terenu to tylko część warunków , których optymalny wybór składa się na ekonomię budowania. Ideału nie ma , ale można do niego dążyć. Dodatkowym dylematem jest pytanie – gdzie budować, w mieście czy na wsi ?. W małych miejscowościach to problem czysto abstrakcyjny, ale duże aglomeracje z zaporowymi często cenami ziemi zmuszają do szukania swego miejsca nawet 30km za miastem. Trzeba pogodzić chęć mieszkania sielsko-anielsko z pracą, szkołą , życiem towarzyskim, zaspami w zimie i letnim najazdem znajomych. Innym problemem, jest sensowne zachowanie proporcji między wielkością domu a powierzchnią działki. Musimy szukać kompromisu pomiędzy miejscem, wielkością , a możliwościami finansowymi.
2. Projekt
Decydując się na zakup projektu gotowego należy zwracać uwagę na powierzchnię domu, ilość niezbędnych pomieszczeń , ich usytuowanie i wzajemne powiązanie. Elewację wejściową dobrze jest lokalizować od wschodu lub północy. Dzięki temu elewację ogrodową z tarasem będzie można wydzielić i łatwo zwrócić na słoneczne południe lub południowy-zachód.
Dom lokalizujemy maksymalnie (6m) blisko granicy północnej, umiejscawiając tam pomieszczenia gospodarcze, pomocnicze. Dobrze jeżeli z kuchni kontrolujemy wejście , a strefy wspólne i intymne są wydzielone. Zakup projektu gotowego , w którym musimy wykonać zmiany i adaptacje , w tym do technologii ,jest działaniem nieekonomicznym. Sprawdźmy cenę projektu indywidualnego.
3. Technologia
Ekonomiczna i energooszczędna technologia musi spełniać szereg wymogów.
• Być kompletna tzn. posiadać wszystkie niezbędne elementy do wykonania ciepłych ścian zewnętrznych , ścian konstrukcyjnych nośnych stropów i ścian działowych – VELOX pozwala na wznoszenie ciepłych ,wielowarstwowych ścian zewnętrznych.
• Minimalizować „produkcję” odpadów – VELOX zakłada tylko 2% masy zabudowanych materiałów.
• Zmniejszać koszty transportu dowozu materiałów i wywozu odpadów – VELOX zapewnia jednorazowy transport na plac budowy wszystkich materiałów systemu.
• Redukować powierzchnie składowe materiałów – VELOX to tylko płyty szalunku traconego stanowiące ok. 33,33% objętości ściany zewnętrznej.
• Pozwalać na szybką i niezależną od pogody realizację inwestycji – VELOX daje możliwość wykonania 1m2 ocieplonej ściany zewnętrznej w 0,9 roboczogodziny w temperaturach ujemnych.
• Wykorzystywać nowoczesne maszyny i urządzenia zastępujące prace ręczne – VELOX przy ciężkich pracach stanowiących 63,63% objętości ściany zewnętrznej wykorzystuje pompę do betonu.
• Swoboda w doborze wszelkich instalacji i materiałów wykończeniowych – VELOX nie wprowadza żadnych ograniczeń w doborze technologii.
• Trwałość i odporność materiałów – VELOX stosuje materiały przewyższające żywotnością inne wykorzystywane w budownictwie ,elementy są niekapilarne i mrozoodporne ,redukuje remonty.
• Minimalizuje koszty eksploatacyjne – VELOX pozwala na znaczne oszczędności w ogrzewaniu i klimatyzowaniu budynku.