Patrząc wstecz można zaryzykować stwierdzenie, że betonu nie wymyślono dla architektury, ale to architektura wymyśliła beton dla siebie. Beton i żelbet jest najlepszym i najtrwalszym materiałem konstrukcyjnym stosowanym do wznoszenia budowli. Rozwiązuje wszystkie problemy inżynierskie. Technologia betonowa , w trakcie setek lat stosowania w budownictwie, ewoluowała aż do dzisiejszej postaci.
VELOX wykorzystuje te właściwości i uzupełnia je. Dzięki temu powstają domy wielopokoleniowe odporne nie tylko na czas . Podstawową cechą betonu, z punktu widzenia statyki konstrukcji , jest jego wytrzymałość na ściskanie, a żelbetu na zginanie i rozciąganie. Dodatkowe cechy związane z jego trwałością w warunkach eksploatacji domu to : mrozoodporność, ognioodporność, odporność na działanie czynników agresywnych – chemicznych i fizycznych.

Płyty VELOX tworzące szalunek tracony wykonane są ze zmineralizowanego zrębka drzewnego zapewniającego trwałość, szkła wodnego zabezpieczającą przed działaniem wody, oraz cementu dającego wytrzymałość , spoistość i odporność na działanie mrozu. W efekcie otrzymujemy materiał trwalszy od cegły . Jednocześnie płyta wykazuje odporność na działanie grzybów ,pleśni , gryzoni , owadów.
Ważną cechą betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie. Gwarantowaną wartość wytrzymałości określa klasa betonu. Wytrzymałość betonu jak i jego trwałość i odporność na korozję zależą w dużej mierze od jego porowatości.
Wytrzymałość betonu na rozciąganie jest niewielka w stosunku do jego wytrzymałości na ściskanie. Przypuszczalnie spowodowane jest to powstawaniem mikrorys między zaczynem a kruszywem. Aby możliwe było przenoszenie sił rozciągających często stosuje się zbrojenie betonu wkładkami stalowymi – taki materiał nazywany jest żelbetem.
Warunkiem koniecznym, pozwalającym uzyskać beton o wysokich parametrach użytkowania oraz o dużej trwałości jest odpowiedni dobór jakościowy i ilościowy wszystkich jego składników. Zapewnia to „fabryczne” przygotowanie mieszanki tzw. „beton towarowy”.
Właściwości obu materiałów tworzą ścianę o niespotykanej gdzie indziej trwałości i odporności w tym na wstrząsy sejsmiczne i ruchy powodowane działalnością górniczą .
Producenci, a zarazem wyspecjalizowani w ich technologii wykonawcy udzielają gwarancji na zabudowany materiał w ramach technologii i na wykonane prace. Gwarancja oznacza ,że na plac budowy dotarły elementy określonego producenta, a wykonawca ma odpowiednie kwalifikacje.
Podstawą trwałości jest wytrzymałość na ściskanie w określonych warunkach wilgotnościowych. Porównajmy parametry najbardziej popularnych materiałów budowlanych .
- beton 15,0 MPa do 115 MPa
- silikaty 15,0 MPa do 35 MPa
- ceramika 3,5 MPa do 25 MPa
- beton komórkowy 2,0 MPa do 5 MPa
Ważnym czynnikiem jest także odporność na zawilgocenie materiału przy zachowaniu odpowiednich wartości wytrzymałości mechanicznej. Pod tym względem beton niema sobie równych.
Beton można dodatkowo ulepszyć.
Wodoszczelność betonu jest to zdolność betonu do przeciwstawiania się przepływowi wody będącej pod ciśnieniem. Zależy w dużej mierze od jego porowatości. Beton wodoszczelny powinien odznaczać się więc możliwie małą ilością wolnych przestrzeni w strukturze. Oznacza się ją stopniami wodoszczelności:W-2, W-4, W-6, W-8, itd, oznaczającymi 10-krotną wielkość ciśnienia wody w MPa, przy którym woda przenika w ilości dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania przepuszczalności wody.

Szybkie budowanie to gwarancja ceny i przewidywalny czas ukończenia budowy

Dzisiaj ścianom stawiane są wyjątkowo wysokie wymagania:
- nośność i wytrzymałość
- izolacja przeciwdźwiękowa
- skuteczna izolacja cieplna
- wysoka akumulacyjność
- brak emisji skażeń
- najniższa promieniotwórczość
- długoletnia gwarancja