Od niepamiętnych czasów drewno jest jednym z podstawowych materiałów budowlanych. Dzięki swym niezaprzeczalnym właściwościom jest wykorzystywane i dzisiaj. Trudno znaleźć bardziej zdrowy materiał . Człowiek ,woda , powietrze mające kontakt z tym materiałem pozostają nie skażone.
W technologii Velox , oprócz betonu , najważniejszym użytym materiałem jest drewno. Z niego przy nieznacznym użyciu cementu i szkła wodnego wytwarza się płyty szalunku traconego .
Gotowa ściana ma jedną z najniższych wartości promieniowania (naturalne materiały), czego materiały ceramiczne mogą jej tylko pozazdrościć. Jednocześnie płyta wykazuje odporność na działanie grzybów ,pleśni , gryzoni , owadów.
W XIX w. (po wynalezieniu cementu portlandzkiego) upowszechnił się materiał budowlany zwany betonem. Betony wykonane z niego charakteryzują się niskimi współczynnikami promieniotwórczości ( znacznie mniejszymi niż ceramika , keramzytobeton , beton komórkowy na bazie popiołów lotnych itp...).

Człowiek od wieków żyje w środowisku emitującym promieniowanie radioaktywne. Znamy negatywny wpływ promieniowania na żywe organizmy. Obecny poziom wiedzy skłania nas więc do świadomego wyboru technologii oferujących zdrowe materiały ,a nawet zabezpieczające przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi . Takim materiałem jest m.in. beton. W technologii VELOX to podstawowy materiał konstrukcyjny wykorzystywany do ścian i stropów. Wbrew utartym opinią to właśnie beton należy do materiałów zaliczanych do pierwszej klasy czystości. Podobnie płyta VELOX . Badania przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie wykazały , że badane elementy charakteryzują się niewielką całkowitą zawartością naturalnych pierwiastków promieniotwórczych. Poniższa tabela przedstawia wartości współczynników kwalifikujących w porównaniu do wartości normowych.


PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ

PŁYTY VELOX I BETON TOWAROWY

W PORÓWNANIU DO INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

STĘŻENIE NATURALNYCH PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH *

MATERIAŁ

Wartości współczynników

kwalifikacyjnych**

f1 max [-]

f2 max [Bq/kg]

f1 max ≤ 1 ***

f2 max ≤ 185 [Bq/kg]***

Beton komórkowy na bazie piasku

0,12

11,0

Cegła silikatowa

0,14

9,3

Płyta VELOX

0,15

25,6

Beton zwykły

0,26

16,2

Keramzytobeton

0,35

28,6

Porotherm Zielonka

0,54

55,0

Cegła czerwona i wyroby ceramiczne

0,55

55,2

Beton komórkowy na bazie popiołów lotnych

0,58

76,0

Żużlobeton

0,58

75,9

Porotherm Oświęcim

0,60

57,7

Porotherm Lębork

0,64

62,6

 

* Dane na podstawie badań ITB i CEBET
** Wartości współczynników kwalifikacyjnych f1 max i f2 max podano bez uwzględnienia błędu pomiaru , który wynosi 10 ÷ 15 %
*** Wartości wymagane przez Polską Normę gdzie:
f1 max – sumaryczne stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych: potasu K -40, radu Ra – 226 i toru Th - 232
f2 max – stężenie radu Ra – 226 (jako źródła radonu)
Główne zasady ekologii brane były pod uwagę przez producenta już na początku podczas uruchamiania produkcji . Technologia wykorzystuje wyłącznie materiały naturalne , jest energooszczędna i nie obciąża środowiska naturalnego niebezpiecznymi odpadami.
Czysty system jest gwarancją zdrowego ,wieloletniego i komfortowego mieszkania.