Inne zastosowania

Podkład pod okładziny

Podkład pod okładziny

Płyty VELOX można zastosować jako podkład pod okładzinę ceramiczną na ścianie kurtynowej lub attyce.Podstawowe właściwości : niezapalność , mrozoodporność i nienasiąkliwość doskonale sprawdzają się na wolnym powietrzu. Porowatość płaszczyzny zapewnia doskonałą przyczepność dla wszystkich klejów mineralnych. Pozytywne badania laboratoryjne przeprowa… Więcej
Rozbudowa i nadbudowa

Rozbudowa i nadbudowa

Monolityczny system budowlany VELOX doskonale nadaje się w szczególności na nadbudowę i rozbudowę starych budynków wykonanych w technologii tradycyjnej.Nie w pełni stabilną konstrukcję starych murów zwieńcza i wzmacnia obwodowy układ betonowych ścian i gęstożebrowych stropów . Pozwala to na adaptację obiektów , w tym wielokondygnacyjnych , bez kon… Więcej
Izolacja wieńców i nadproży

Izolacja wieńców i nadproży

Podstawowym mankamentem systemów ścian jednowarstwowych jest brak odpowiedniej izolacji wieńców i nadproży. Velox opracował skuteczną technologię wykonania tych elementów. Płyty specjalnie przygotowane z właściwą izolacją termiczną rozwiązują ten problem doskonale. Więcej
Deskowanie dachu

Deskowanie dachu

Pełne deskowanie dachu wymaga użycia odpowiedniego materiału. Powinien być stabilny bez względu na zmiany wilgotności i temperatury. Jest to warunek niezbędny przy zastosowaniu niektórych pokryć dachowych. Właściwości te wykorzystano przy wykonaniu deskowania połaci dachów budynków szeregowych w Kłajpedzie w Obwodzie Kaliningradzkim. Więcej
Podłoga

Podłoga

Poddasza, szczególnie nieużytkowe, wymagają odpowiedniego ocieplenia stropu. Stosując płyty VELOX WS-EPS nie tylko zapewniamy właściwą izolację przegrody. Dzięki twardej i równej płaszczyźnie płyta także może spełniać rolę wierzchniej warstwy podłogi strychu.   Więcej
Ogrodzenia

Ogrodzenia

Żywotność płyt VELOX i odporność na czynniki atmosferyczne pozwalają na wykorzystanie ich jako szalunek tracony dla ogrodzeń stałych. Zastosowanie szkieletu drewnianego daje także możliwość wykonania przęseł mocowanych pomiędzy słupkami ogrodzeniowymi. Ogrodzenie takie nie tylko zapewnia intymność ale także daje optymalną izolację akustyczną. Różno… Więcej