Technologia

Opis systemu

Opis systemu

Od niepamiętnych czasów drewno jest jednym z podstawowych materiałów budowlanych. Dzięki swym niezaprzeczalnym właściwościom wykorzystywane jest w budownictwie do dnia dzisiejszego. Surowiec ten stosuje się również do produkcji elementów systemu VELOX. Z pełnowartościowego drewna iglastego, poddanego obróbce mechanicznej, uzyskuje się tzw. zrębki d… Więcej
Ściany nośne zewnętrzne

Ściany nośne zewnętrzne

Konstrukcje pionowe w obiektach budowlanych muszą bezpiecznie przenosić obciążenia wywołane własnym ciężarem, obciążenia stropów, dachów i parcie wiatru oraz wytrzymywać wstrząsy spowodowane przyczynami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Niemniej ważnym wymaganiem jest ich odporność pożarowa, dobry poziom izolacji cieplnej i dźwiękowej, akumulacja ciepła… Więcej
Ściany nośne wewnętrzne

Ściany nośne wewnętrzne

Pionowe konstrukcje wewnętrzne przenoszą podwójne obciążenie stopów i z dachów, oraz obciążenia wywołane własnym ciężarem, wytrzymywać wstrząsy spowodowane przyczynami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Niemniej ważnym wymaganiem jest ich odporność pożarowa, dobry poziom izolacji dźwiękowej, akumulacja ciepła, nienasiąkliwość i wodoszczelność, przy zac… Więcej
Ściany działowe

Ściany działowe

Ściany nienośne (ściany działowe) nie przenoszą oprócz własnej masy żadnego innego obciążenia. W budynku spełniają jedynie funkcję przedzielania i izolacji. W systemie budowlanym VELOX ściany te wykonywane są na placu budowy poprzez łączenie płyt zrębkowo-cementowych. Można wykonać ściany działowe proste lub podwójne oraz kombinowane. Zalety płyt… Więcej
Stropy

Stropy

W systemach budowlanych VELOX można wykonywać dwa rodzaje monolitycznych stropów żelbetowych. Na szalunki stosuje się: • prefabrykowane elementy stropowe z wykorzystaniem żelbetowego monolitycznego żebrowanego (kasetowego) stropu.• Stropowe płyty szalunkowe z wykonaniem żelbetowego monolitycznego stropu płytowego. Prefabrykowane elementy stropo… Więcej
Ściany dźwiękochłonne

Ściany dźwiękochłonne

Panele dźwiękoizolacyjne składają się z drewnianej ramy pokrytej płytami VELOX. Rama panela dźwiękoizolacyjnego jest wykonana z drewnianych krawędziaków ciśnieniowo impregnowanych przeciw zgniliźnie i pleśni za pomocą Wolmanitu o długim okresie działania. Rama nośna jest połączona metalizowanymi wkrętami i gwoździami. Na konstrukcji wsporczej rama… Więcej