Sposoby montażu

Montaż ścian

Montaż ścian

Krok 1 Sposób wykonania szalunku z płyt VELOX jest prosty. Na przygotowane podłoże nanosi się rzeczywisty rzut poziomy budynku i kolejno ustawia płyty szalujące ściany z reguły od rogu obiektu. Pierwsza - podstawowa warstwa szalunku jest ustawiana na całej powierzchni projektowanego rzutu poziomego budynku. Wykonanie naroży Na zewnętrzną płytę sz… Więcej
Montaż stropów

Montaż stropów

Krok 1 Przed ułożeniem stropu trzeba jeszcze raz sprawdzić ustawienie ścian i ewentualnie je wyrównać. Zgodnie z rysunkiem konstrukcji stropu ustawia się poszczególne stemple (drewniane albo uniwersalne stalowe) z belkami łączącymi, które trzeba przymocować - przybić - do wewnętrznej płyty szalunku ściany. Odległość stempli przy zastosowaniu belek… Więcej
Montaż ścian działowych

Montaż ścian działowych

Nienośne ściany działowe wykonać można z płyt VELOX WS 50 mm oraz płyt o grubości 75, 100 mm . W celu uzyskania ściany warstwowej o grubości 100mm można skleić zaczynem cementowym dwie płyty WS 50. Ściany działowe używane są do oddzielenia przestrzeni, w których nie ma wysokich wymagań odnośnie izolacji dźwiękowej, do Rw = 39 dB. Właściwości dźw… Więcej
Montaż ścian dźwiękoizolacyjnych

Montaż ścian dźwiękoizolacyjnych

Montaż paneli dźwiękoizolacyjnych VELOX (dalej tylko PHP) jest dzięki dokładności wykonania i małej masie prosty i niekłopotliwy, jeżeli chodzi o czas i koszty. Do montażu wystarczy brygada pracowników licząca 3 osoby. Montaż mogą prowadzić wyłącznie przeszkolone osoby.   Przed zestawieniem paneli do słupków trzeba sprawdzić, czy wymiary PHP i i… Więcej
Montaż okładzin dźwiękoizolacyjnych

Montaż okładzin dźwiękoizolacyjnych

Okładzina z płyt dźwiękoizolacyjnych VELOX jest stosowana do tłumienia hałasu na przykład w tunelach, pod mostami albo w miejscach, które uniemożliwiają zastosowanie klasycznych paneli dźwiękoizolacyjnych, na przykład murów oporowych. Płyty dźwiękoizolacyjne VELOX wiesza się na betonowych ścianach za pomocą fasadowego systemu kotwienia SPIDI,… Więcej
Montaż szalunków wienców z konstrukcją stropową

Montaż szalunków wienców z konstrukcją stropową

Sposób wykorzystania Płyty Velox WS - EPS docinane są zależnie od wysokości stropu. Przy wysokości do 25 cm płyty wykorzystywane będą optymalnie. Szalunek wieńca wykonuje się przed montażem elementów konstrukcyjnych stropu. Płyty wieńcowe ustawia się wzdłuż ścian zewnętrznych za pomocą specjalnych kotew. Kotwy muszą być dostosowane do szerokości el… Więcej
Montaż szalunków wieńców bez konstrukcji stropowej

Montaż szalunków wieńców bez konstrukcji stropowej

Sposób wykorzystania Standardowa wysokość płyt wieńcowych wysokość wynosi do 250 mm. Dobiera się wysokość płyty wieńcowej VELOX. Szerokość szalunku jest ustalana zależnie od szerokości muru. Płytę wieńcową wyposaża się w kotwy i ustawia na konstrukcji muru. Do ustawionej płyty dostawia się w poziomie kolejne płyty wieńcowe a na połączeniach st… Więcej
Montaż instalacji

Montaż instalacji

System budowlany Velox, dzięki swej wielowarstwowej strukturze, doskonale nadaje się do prowadzenia wszystkich instalacji wewnętrznych. W wewnętrznej płycie o grubości 3,5cm można wykonać bruzdę , o dowolnej szerokości. W miejsce to układane mogą być przewody elektryczne w rurze peszla, izolowane rury centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody.P… Więcej
Wykańczanie powierzchni

Wykańczanie powierzchni

Roboty wykończeniowe - tynkiNp. SYSTEMY TYNKOWE KREISEL 1. PODŁOŻEPrzed rozpoczęciem tynkowania trzeba przede wszystkim dokończyć konstrukcję dachu, a zewnętrzne ściany VELOX chronić przed deszczem i możliwością oddziaływania wilgoci tak, aby podłoże pod tynk było trwałe, bez obluzowanych cząstek i dostatecznie wyschnięte. Czas wysychania zależny… Więcej