Projekty gotowe

Projekt gotowy to dokumentacja opracowana jednorazowo bez uwzględnienia warunków gruntowych , geograficznych oraz stref wiatrowych i obciążeń śniegiem.
Przeznaczony jest do wielokrotnej sprzedaży.
Przedstawia w sposób kompletny wielkość, formę i konstrukcję budynku. Bardzo często dołączane są projekty podstawowych instalacji wewnętrznych. Do uzyskania pozwolenia na budowę wybrany projektant musi dokonać odpowiedniej adaptacji i opracować Projekt Zagospodarowania Terenu.

 

Zalety projektu gotowego:
- funkcja i forma pokazana docelowo - od razu widzimy rozmieszczenie pomieszczeń , odczytujemy ich wielkość, oceniamy atrakcyjność budynku na podstawie elewacji i wizualizacji,
- przystępna cena - możliwość wielokrotnej sprzedaży projektu generuje niższą cenę,
- koszt budowy - sprzedaż projektu gotowego (zakończonego) , pozwala na przedstawienie szacunkowego kosztorysu budowy. Możemy w przybliżeniu oszacować swoje możliwości finansowe.

 

Wady projektu gotowego:
- ograniczona możliwość wprowadzania zmian,
- dodatkowy koszt adaptacji,
- konieczność przystosowania obiektu do warunków gruntowych i geograficznych,
- ograniczone możliwości wyboru projektu przy działkach o nieregularnych kształtach,
- brak możliwości zrealizowania własnego pomysłu.

AUCUBA - parterowa

AUCUBA - parterowa

Powierzchnia zabudowy : 175,40 m2 / 158,37 m2 Powierzchnia netto / użytkowa : 99,43 m2 / 100,10 m2 Kubatura : 388 m3 /389 m3 Więcej
Aucuba

Aucuba

Powierzchnia zabudowana  = 118,00  m2 Powierzchnia netto = 156,53  m2 Kubatura = 600,00 m3 Więcej
CELTIS*

CELTIS*

Powierzchnia zabudowy: 138,91 m2  Powierzchnia użytkowa: 124,09 m2  Powierzchnia netto : 155,05 m2     Więcej
ALMA

ALMA

Powierzchnia zabudowy : 157,11 m2 Powierchnia użytkowa : 104,28 m2 Powierzchnia netto : 128,44 m2   Więcej
OSKAR

OSKAR

Powierzchnia zabudowy: 122,77 m2 Powierzchnia użytkowa: 89,30 m2 Powierzchnia netto: 95,13 m2 Kubatura:  303,50 m3  Więcej
PARYS

PARYS

Powierzchnia netto: 148,46 m2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej: 121,60 m2 Powierzchnia użytkowa części gospodarczej: 26,86 m2 Powierzchnia zabudowy: 115,35 m2   Więcej
LARIX

LARIX

Powierzchnia zabudowy: 143,04 m2 Powierzchnia użytkowa: 145,33 m2 Powierzchnia netto: 165,73 m2 Kubatura: 655,00 m3   Więcej
PICEA

PICEA

Powierzchnia zabudowy: 148,62 m2 Powierzchnia użytkowa: 146,29 m2 Powierzchnia netto: 179,45 m2 Kubatura: 757,00 m3   Więcej
CYDONIA

CYDONIA

Powierzchnia zabudowy: 178.89* m2  Powierzchnia użytkowa: 150,49 m2 Powierzchnia netto: 191,91 m2 Kubatura: 682,00 m3    Więcej
ARONIA

ARONIA

Powierzchnia zabudowy: 119,70 m2 Powierzchnia użytkowa: 69,57 m2 Powierzchnia netto: 72,07 m2 Kubatura: 362,00 m3   Więcej
ABELIA

ABELIA

Powierzchnia zabudowy: 101,94 m2 Powierzchnia użytkowa: 76,10 m2 Powierzchnia netto: 97,20 m2 Kubatura: 430 m3 Więcej
ACER

ACER

Powierzchnia zabudowy: 152,00 m2  Powierzchnia użytkowa: 83,00 m2  Powierzchnia netto: 100,30 m2  Kubatura: 373 m3 Więcej
ALNUS

ALNUS

Powierzchnia zabudowy: 122 m2 Powierzchnia użytkowa: 106,90 m2 Powierzchnia netto: 117,20 m2 Kubatura: 435 m3 Więcej
ARALIA

ARALIA

Powierzchnia zabudowy: 131,50 m2 Powierzchnia użytkowa: 117,50 m2 Powierzchnia netto: 137,50 m2 Kubatura: 367,60 m3 Więcej
ARBUTUS

ARBUTUS

Powierzchnia zabudowy: 174,90 m2 Powierzchnia użytkowa: 90,20 m2 Powierzchnia netto: 154,60 m2 Kubatura: 508 m3 Więcej
BERBETIS

BERBETIS

Powierzchnia zabudowy: 243 m2 Powierzchnia użytkowa: 124,30 m2 Powierzchnia netto: 157,10 m2 Kubatura: 877,40 m3 Więcej
BUXUS

BUXUS

Powierzchnia zabudowy: 241 m2 Powierzchnia użytkowa: 200,80 m2 Powierzchnia netto: 156,50 m2 Kubatura: 705,50 m3 Więcej
BETULA

BETULA

Powierzchnia zabudowy: 241 m2 Powierzchnia użytkowa: 134,50 m2 Powierzchnia netto: 162 m2 Kubatura: 992 m3 Więcej
CALLUNA

CALLUNA

Powierzchnia zabudowy: 213,10 m2 Powierzchnia użytkowa: 146,60 m2 Powierzchnia netto: 172,40 m2 Kubatura: 848 m3 Więcej
CAMELIA

CAMELIA

Powierzchnia zabudowy: 123,20 m2 Powierzchnia użytkowa: 162,10 m2 Powierzchnia netto: 179,70 m2 Kubatura: 702,30 m3 Więcej
CISTUS

CISTUS

Powierzchnia zabudowy: 144,4 m2 Powierzchnia użytkowa: 168 m2 Powierzchnia netto: 186,60 m2 Kubatura: 710,50 m3 Więcej
CASTANEA

CASTANEA

Powierzchnia zabudowy: 144,40 m2Powierzchnia użytkowa: 168 m2Powierzchnia netto: 186,60 m2Kubatura: 710,50 m3 Więcej
CARPINUS

CARPINUS

Powierzchnia zabudowy: 125 m2 Powierzchnia użytkowa: 150,90 m2 Powierzchnia netto: 186,90 m2 Kubatura: 600 m3 Więcej
CERCIS

CERCIS

Powierzchnia zabudowy: 149,50 m2 Powierzchnia użytkowa: 143,10 m2 Powierzchnia netto: 188,60 m2 Kubatura: 675 m3 Więcej
CORNUS

CORNUS

Powierzchnia zabudowy: 126 m2 Powierzchnia użytkowa: 180,10 m2 Powierzchnia netto: 191,50 m2 Kubatura: 860 m3 Więcej
CORYLUS

CORYLUS

Powierzchnia zabudowy: 141,40 m2 Powierzchnia użytkowa: 167,90 m2 Powierzchnia netto: 199,30 m2 Kubatura: 647 m3 Więcej
COTINUS

COTINUS

Powierzchnia zabudowy: 132 m2 Powierzchnia użytkowa: 170 m2 Powierzchnia netto: 201 m2 Kubatura: 826 m3 Więcej
DANAE

DANAE

Powierzchnia zabudowy: 166 m2 Powierzchnia użytkowa: 162,50 m2 Powierzchnia netto: 203,20 m2 Kubatura: 808 m3 Więcej
DAVIDIA

DAVIDIA

Powierzchnia zabudowy: 146 m2 Powierzchnia użytkowa: 174,30 m2 Powierzchnia netto: 203,40 m2 Kubatura: 732 m3 Więcej
DAPHNE

DAPHNE

Powierzchnia zabudowy: 181 m2 Powierzchnia użytkowa: 334,70 m2 Powierzchnia netto: 211,10 m2 Kubatura: 1182 m3 Więcej
ERICA

ERICA

Powierzchnia zabudowy: 183,30 m2 Powierzchnia użytkowa: 174,80 m2 Powierzchnia netto: 212,90 m2 Kubatura: 920 m3 Więcej
ESCALLONIA

ESCALLONIA

Powierzchnia zabudowy: 160 m2 Powierzchnia użytkowa: 188,60 m2 Powierzchnia netto: 213,50 m2 Kubatura: 766 m3 Więcej
FABIANA

FABIANA

Powierzchnia zabudowy: 115,30 m2 Powierzchnia użytkowa: 141,80 m2 Powierzchnia netto: 214,60 m2 Kubatura: 830 m3 Więcej
FAGUS

FAGUS

Powierzchnia zabudowy: 115,30 m2 Powierzchnia użytkowa: 132,60 m2 Powierzchnia netto: 215,20 m2 Kubatura: 770 m3 Więcej
FATSIA

FATSIA

Powierzchnia zabudowy: 148 m2  Powierzchnia użytkowa: 205,40 m2 Powierzchnia netto: 216,40 m2 Kubatura: 784 m3 Więcej
GARRYA

GARRYA

Powierzchnia zabudowy: 191,50 m2 Powierzchnia użytkowa: 220,70 m2 Powierzchnia netto: 220,70 m2 Kubatura: 1056,60 m3 Więcej
HIBISCUS

HIBISCUS

Powierzchnia zabudowy: 140,70 m2 Powierzchnia użytkowa: 200 m2 Powierzchnia netto: 228 m2 Kubatura: 725 m3 Więcej
HEBE

HEBE

Powierzchnia zabudowy: 219 m2 Powierzchnia użytkowa: 197,30 m2 Powierzchnia netto: 227,90 m2 Kubatura: 893 m3 Więcej
ILEX

ILEX

Powierzchnia zabudowy: 200,80 m2 Powierzchnia użytkowa: 172,10 m2 Powierzchnia netto: 229,10 m2 Kubatura: 1007 m3 Więcej
JASMINUM

JASMINUM

Powierzchnia zabudowy: 151,10 m2 Powierzchnia użytkowa: 152,30 m2 Powierzchnia netto: 229,40 m2 Kubatura: 822,80 m3 Więcej
KALMIA

KALMIA

Powierzchnia zabudowy: 181 m2 Powierzchnia użytkowa: 189,70 m2 Powierzchnia netto: 231,70 m2 Kubatura: 843,60 m3 Więcej
KERRIA

KERRIA

Powierzchnia zabudowy: 132 m2 Powierzchnia użytkowa: 151,70 m2 Powierzchnia netto: 249,10 m2 Kubatura: 698 m3 Więcej
LABURNUM

LABURNUM

Powierzchnia zabudowy: 180,60 m2 Powierzchnia użytkowa: 160,70 m2 Powierzchnia netto: 253,20 m2 Kubatura: 957 m3 Więcej
LAURUS

LAURUS

Powierzchnia zabudowy: 144,50 m2 Powierzchnia użytkowa: 151,70 m2 Powierzchnia netto: 256,70 m2 Kubatura: 952,40 m3 Więcej
LUPINUS

LUPINUS

Powierzchnia zabudowy: 151,80 m2 Powierzchnia użytkowa: 171,60 m2 Powierzchnia netto: 261,60 m2 Kubatura: 910 m3 Więcej
MAGNOLIA

MAGNOLIA

Powierzchnia zabudowy: 234 m2 Powierzchnia użytkowa: 223,10 m2 Powierzchnia netto: 267,80 m2 Kubatura: 1360 m3 Więcej
MAHONIA

MAHONIA

Powierzchnia zabudowy: 239,40 m2 Powierzchnia użytkowa: 210,30 m2 Powierzchnia netto: 278,80 m2 Kubatura: 1074,70 m3 Więcej
MALUS

MALUS

Powierzchnia zabudowy: 227,80 m2 Powierzchnia użytkowa: 225,60 m2 Powierzchnia netto: 273,50 m2 Kubatura: 1056,60 m3 Więcej
MORUS

MORUS

Powierzchnia zabudowy: 195,10 m2 Powierzchnia użytkowa: 203,30 m2 Powierzchnia netto: 289,40 m2 Kubatura: 1054,10 m3 Więcej
MYRTUS

MYRTUS

Powierzchnia zabudowy: 187,00 m2 Powierzchnia użytkowa: 220,60 m2 Powierzchnia netto: 299,10 m2  Kubatura: 1135 m3 Więcej
NEILLIA

NEILLIA

Powierzchnia zabudowy: 182,80 m2  Powierzchnia użytkowa: 222,50 m2  Powierzchnia netto: 299,40 m2 Kubatura: 905 m3   Więcej
NYSSA

NYSSA

Powierzchnia zabudowy: 264,60 m2 Powierzchnia użytkowa: 269 m2 Powierzchnia netto: 310,50 m2 Kubatura: 1140 m3 Więcej
OLEARIA

OLEARIA

Powierzchnia zabudowy: 191,20 m2 Powierzchnia użytkowa: 277,30 m2 Powierzchnia netto: 318,30 m2 Kubatura: 1415,70 m3 Więcej
PIERIS

PIERIS

Powierzchnia zabudowy: 269 m2 Powierzchnia użytkowa: 214 m2 Powierzchnia netto: 321,40 m2 Kubatura: 1297 m3 Więcej
PLATANUS

PLATANUS

Powierzchnia zabudowy: 313,90 m2Powierzchnia użytkowa: 292,70 m2Powierzchnia netto: 321,50 m2 Kubatura: 1149 m3 Więcej
PYRUS

PYRUS

Powierzchnia zabudowy: 275 m2 Powierzchnia użytkowa: 212,30 m2 Powierzchnia netto: 342,50 m2 Kubatura: 1373 m3 Więcej
PRUNUS

PRUNUS

Powierzchnia zabudowy: 236 m2 Powierzchnia użytkowa: 227,30 m2 Powierzchnia netto: 392,80 m2 Kubatura: 1428 m3 Więcej
POPULUS

POPULUS

Powierzchnia zabudowy: 242 m2 Powierzchnia użytkowa: 224,50 m2 Powierzchnia netto: 331,10 m2 Kubatura: 1188 m3 Więcej
RIBES

RIBES

Powierzchnia zabudowy: 133,30 m2 Powierzchnia użytkowa: 96,20 m2 Powierzchnia netto: 100,20 m2 Kubatura: 498 m3 Więcej
ROSA

ROSA

Powierzchnia zabudowy: 78 m2  Powierzchnia użytkowa: 94,80 m2  Powierzchnia netto: 101,70 m2  Kubatura: 386 m3 Więcej
RUBUS

RUBUS

Powierzchnia zabudowy: 121,50 m2 Powierzchnia użytkowa: 11,80 m2 Powierzchnia netto: 132,20 m2 Kubatura: 480 m3 Więcej
SALIX

SALIX

Powierzchnia zabudowy: 147 m2 Powierzchnia użytkowa: 151,40 m2 Powierzchnia netto: 162,20 m2 Kubatura: 726 m3 Więcej
SAMBUCUS

SAMBUCUS

Powierzchnia zabudowy: 163 m2 Powierzchnia użytkowa: 212,30 m2 Powierzchnia netto: 291,30 m2 Kubatura: 1133 m3 Więcej