Dom w kwartał !!

Dom w kwartał !!

Mój przyjaciel (z natury malkontent) stwierdził:

Skoro dysponujesz takim idealnym, zdrowym, energooszczędnym systemem budowlanym to musi on kosztować bajońskie sumy, a budowa  pewnie trwa rok, dwa.

O kosztach innym razem ( a mogą one być mniejsze od typowych technologii).  Skupmy się na wznoszeniu budynku. Celowo użyłem słowa wznoszeniu, bo szybkość realizacji jest imponująca.

Tydzień pierwszy – zdjęcie humusu, wykopy pod fundamenty, szalowanie i zalanie fundamentów.

Tydzień drugi – na plac budowy jednorazowo dostarczone są wszystkie elementy do wznoszenia ścian. Montujemy ściany fundamentowe. Są one fabrycznie ocieplone zapewniając współczynnik przenikania ciepła U = 0.2 W/m2K. Montaż polega na ustawieniu pierwszej warstwy płyt na fundamencie za pomocą klamer jednostronnych. Po ułożeniu podstawowego rzędu płyt, na górną krawędź nakłada się klamry obustronne. Po wypionowaniu płyt następuje betonowanie rdzenia nośnego. W zależności od wysokości ściany fundamentowej układamy jedną, dwie warstwy płyt i zalewamy betonem. Następnie zasypujemy komory i wykonujemy wylewkę płyty poziomu parteru. Oczywiście pamiętamy o wszystkich izolacjach przeciwwodnych, przeciwwilgociowych bo ocieplenie już mamy.

Parę uwag: płyty montujemy względem siebie z przesunięciem równym co najmniej grubości ściany. Naroża zbijamy gwoździami pod skosem. Montaż płyt rozpoczynamy od narożnika.

Tydzień trzeci, czwarty, czasami piąty – wznoszenie ścian parteru, pietra (poddasza użytkowego) i wykonanie stropu. Kolejna niespodzianka. Elementy stropowe, prefabrykowane pustaki stropowe układane są belkach- dźwigarach. Tak przygotowany strop zbroimy prefabrykowanymi kratownicami i zalewamy betonem. Na następny dzień można kontynuować wznoszenie ścian wyższej kondygnacji.

Tydzień szósty i siódmy – murowanie kominów,  prace związane z konstrukcją i przekryciem dachu, obróbki blacharskie, opierzenie kominów, orynnowanie

Tydzień ósmy i dziewiąty – dokończenie robót dekarskich, ocieplenie dachu, montaż stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych       

Tydzień dziesiąty i jedenasty – montaż instalacji grzewczej, wody zimnej ciepłej, kanalizacyjnej, elektrycznej bez osprzętu i wyposażenia. Tutaj kolejna niespodzianka szybkości. W proponowanym systemie instalacyjnym Hep2O z polibutylenu montaż instalacji grzewczych,  wodnych można wykonać w pięć dni mając pięćdziesiąt lat spokoju.

Tydzień dwunasty, trzynasty – wykonanie tynków wewnętrznych

Tydzień czternasty i piętnasty – wykonanie  wylewek na parterze i piętrze ( poddaszu użytkowym)

Tak w skrócie wygląda szybka budowa. Szybkie budowanie to tanie budowanie.

Zdjęcia