Płyty VELOX WSD

Jednowarstwowe płyty zrębkowo-cementowe o zwiększonej masie objętościowej i dużej sztywności są stosowane do wykonywania traconego szalowania nośnych ścian obwodowych i zewnętrznych o zwiększonym poziomie termoizolacji i izolacji akustycznej.


• dobre własności termoizolacyjne i dźwiękoizolacyjne
• wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
• dobra przyczepność betonu i tynków
• łatwe i szybkie zbijanie płyt za pomocą gwoździ
• odporność na wstrząsy przy płytach o grubości 35 i 50 mm
• brak przeciwwskazań zdrowotnych i higienicznych
• odporność za szkodniki zwierzęce i roślinne
• dobra odporność pożarowa

Wymiary w mm, maks. odchyłki graniczne

długość l

2000

szerokość b

500

grubość d

25*, 35, 50*

*produkcja zależnie od potrzeb

TYP PŁYTY ZGODNIE Z OZNACZENIEM I GRUBOŚCIĄ "d"

VELOX WS

25 mm

35 mm*

50 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

Jednostka

WARTOŚCI

Standardowe wymiary płyty (długość l x szerokość b)

mm

2000 x 500

2000 x 500

2000 x 500

Średnia masa powierzchniowa*

kg/m2

21

29

40

Średnia masa objętościowa* (według 070-022943 z dnia 04. 10. 2004)

kg/m3

790

790

790

Współczynnik przenikania ciepła λn (według Architektenordner MR)

W/mK

0,15

0,15

0,15

Opór cieplny R90/90** (wartość obliczeniowa z dnia 06. 03. 2007)

m2K/W

0,167

0,223

0,333

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ (według 9/97 z dnia 14. 02. 1997)

-

15

15

15

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (według PN 3-03 z dnia 01. 08. 2003)

N/mm2

≥ 2,9

≥ 2,2

≥ 1,8

Wymaganie niezawodności zdrowotnej i higienicznej

-

Karta bezpieczeństwa (Rozporządzenie MPO nr 231, Dz.U. z roku 2004.)

Klasa reakcji na ogień (według PKO-07-115/AO 204)

-

A2–s1, d0

* Tolerancja ±10 %** Według normy ČSN EN 13168

Zdjęcia