Płyty VELOX WS-EPSDwuwarstwowe płyty, składające się z płyty zrębkowo-cementowej VELOX WS o grubości 35 mm i płyty polistyrenowej, do wykonywania traconego szalowania nośnych ścian obwodowych o wysokich wymaganiach termoizolacyjnych.

 

• oskonałe własności termoizolacyjne i dźwiękoizolacyjne
• doskonała przyczepność betonu i tynków
• łatwe i mocne zbijanie płyt gwoździami, proste wykonywanie naroży i ościeżnic
• odporność na wstrząsy
• brak przeciwwskazań zdrowotnych i higienicznych
• odporność za szkodniki zwierzęce i roślinne
• dobra odporność pożarowa

 

Wymiary w mm, maks. odchyłki graniczne

długość l

2000

szerokość b

500

grubość d

75*, 85, 95, 105*, 115, 125*, 135, 155*, 185*

 

TYP PŁYTY ZGODNIE Z OZNACZENIEM I GRUBOŚCIĄ "d"

VELOX WS EPS

185

155

135

115

95

85

Grubość poszczególnych warstw płyty w mm

VELOX WS

35

35

35

35

35

35

Polistyren spieniony

150

120

100

80

60

50

PARAMETRY TECHNICZNE

Jednostka

WARTOŚCI

Standardowe wymiary płyty (długość l x szerokość b)

mm

2000 x 500

Średnia masa powierzchniowa*

kg/m2

29

29

28

28

27

27

Współczynnik przenikania ciepła λ90/90** płyty VELOX WS 35 (przy wilgotności masowej wmk=6 %) (według 070-022449 z dnia30. 04. 2004)

W/mK

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

Współczynnik przenikania ciepła λD z polistyrenu spienionego

W/mK

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

Opór cieplny R (według HSZ–07–28/T, czerwiec 2007)

m2K/W

4,27

3,48

2,95

2,42

1,90

1,63

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ płyty z polistyrenu spienionego (protokół nr1145 z dnia 18. 06. 2004)

-

≥ 29

≥ 29

≥ 29

≥ 29

≥ 29

≥ 29

Wymaganie niezawodności zdrowotnej i higienicznej

-

Karta bezpieczeństwa (Rozporządzenie MPO nr 231, Dz.U. z roku 2004.)

Klasa reakcji na ogień płyt VELOX WS (według PKO-07-115/AO 204)

-

A2–s1, d0

* Tolerancja ±10 %** Wartość mierzona


UWAGA: Parametry techniczne polistyrenu opierają się o klasyfikację jego własności według ČSN EN 13163.Na podstawie zamówienia można dostarczyć płyty WS-EPS w kombinacji z innymi produkowanymi grubościami wytwarzanych płyt z polistyrenu spienionego (WS-EPS 75, 105, 125, 215, 235).


Zdjęcia