Płyty VELOX WS

Jednowarstwowe płyty zrębkowo-cementowe do wykonywania traconego szalowania nośnych ścian obwodowych i ścian wewnętrznych bez specjalnych wymagań dotyczących termoizolacji i izolacji akustycznej.


• dobre własności termoizolacyjne i dźwiękoizolacyjne
• wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
• dobra przyczepność betonu i tynków
• łatwe i szybkie zbijanie płyt za pomocą gwoździ
• odporność na wstrząsy przy płytach o grubości do 50 mm
• brak przeciwwskazań zdrowotnych i higienicznych
• odporność za szkodniki zwierzęce i roślinne
• dobra odporność pożarowa

Wymiary w mm, maks. odchyłki graniczne

długość l

2000

szerokość b

500

grubość d

25, 35, 50

TYP PŁYTY ZGODNIE Z OZNACZENIEM I GRUBOŚCIĄ "d"

VELOX WS

25 mm

35 mm*

50 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

Jednostka

WARTOŚCI

Standardowe wymiary płyty (długość l x szerokość b)

mm

2000 x 500

2000 x 500

2000 x 500

Średnia masa powierzchniowa**

kg/m2

19

25

33

Średnia masa objętościowa** (według 070-022943 z dnia 04. 10. 2004)

kg/m3

700

670

630

Współczynnik przenikania ciepła λ90/90****

W/mK

0,11

0,11

0,11

Opór cieplny R90/90***

m2K/W

0,22 (według 070-022449 z dnia 30. 04. 2004)

0,33 (protokół nr 1211 z dnia 30. 09. 2004)

0,45 (według 070-029544 z dnia 16. 06. 2006)

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ (według 9/97 z dnia 14. 02. 1997)

-

13,7

13,7

13,7

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (według PN 3-03 z dnia 01. 08. 2003)

N/mm2

≥ 1,8

≥ 1,3

≥ 1,0

Wymaganie niezawodności zdrowotnej i higienicznej

-

Karta bezpieczeństwa (Rozporządzenie MPO nr 231, Dz.U. z roku 2004.)

Klasa reakcji na ogień (według PKO-07-115/AO 204)

-

A2–s1, d0

* Do szalowania zewnętrznej strony ścian obwodowych jest dostarczana płyta WSC w czerwonym wykonaniu** Tolerancja ±10 %
*** Według normy ČSN EN 13168
**** Wartość mierzona

Zdjęcia