Montaż ścian dźwiękoizolacyjnych

Montaż paneli dźwiękoizolacyjnych VELOX (dalej tylko PHP) jest dzięki dokładności wykonania i małej masie prosty i niekłopotliwy, jeżeli chodzi o czas i koszty. Do montażu wystarczy brygada pracowników licząca 3 osoby. Montaż mogą prowadzić wyłącznie przeszkolone osoby.

 

Przed zestawieniem paneli do słupków trzeba sprawdzić, czy wymiary PHP i ich oznaczenie zgadza się z podziałką belek i dokumentacją projektową.

 

Montaż rozpoczyna się z brzegu, w przypadku umieszczenia więcej paneli nad sobą, obsadza się je kolejno rzędami na całej długości albo w odpowiednich odcinkach, na przykład od załamania do załamania ściany, ze względu na równomierne obciążanie belek. W przypadku użycia nietypowych (ozdobnych, o innej wysokości, kombinowanych itp.) paneli te panele ustawia się jako pierwsze.

 

Zdjęcia produktu

 

Przekrój poprzeczny, 1-sztukę PHP

Wszystkie manipulacje z PHP wykonuje się za pomocą dźwigu albo urządzeniami do podnoszenia o niezbędnym udźwigu. Według typu profilowanej płyty absorpcyjnej maksymalna masa PHP może wynosić do 1500 kg.

 

Panele osadza się w pionowych belkach (profile HEA/HEB albo betonowe słupy) w odległości osiowej odpowiadającej długości panelu:

  • PHP osadzane w HEA/HEB 160 mają drewnianą ramę nośną o 6 cm krótszą od odległości osiowej słupków
  • PHP osadzane w profilach betonowych mają drewnianą ramę nośną o 18 cm krótszą od odległości osiowej słupków
  • PHP osadzane w profilach betonowych kątowych mają drewnianą ramę nośną o 26 cm krótszą od odległości osiowej słupków

Odległość osi słupków i długość ramy drewnianej PHP

 

Typ słupka/Odliczenie na długość ramy (mm) Odliczenie z jednej strony słupka HEA/HEB Słupek betonowy Kątowy słupek betonowy
(135°)
HEA/HEB 30 60 120 160
Słupek betonowy
90 120 180 220
Kątowy słupek betonowy (135°)
130 160 220 260

Panele dźwiękoizolacyjne muszą być ustawione na cokole, jeżeli z producentem nie ustalono inaczej.

 

Maksymalna szerokość panelu tworzącego cokół jest 18 cm. Panel cokołu musi być przed montażem PHP w profilu pionowym dobrze ustawiony w osi, żeby zapewnić sprawny montaż PHP. Na panelu cokołu PHP musi przylegać swoją ramą nośną. Jest niedopuszczalne, żeby na panel cokołu PHP naciskał płytami absorpcyjnymi VELOX. Płyty VELOX wystają poza panel cokołu, jeżeli w umowie kupna nie ustalono inaczej.

 

PHP z e stojaka transportowego podnosi się dźwigiem za taśmę nośną (pętla bez końca, stała część PHP) umieszczona fabrycznie na panelu. Dźwigiem albo podnośnikiem hydraulicznym podnosi się panel na potrzebną wysokość tak, żeby można go było bezpiecznie wsunąć do przygotowanych profili. Żeby ułatwić wkładanie paneli dobrze jest wewnętrzne ścianki profili pionowych w miejscu kontaktu z PHP natrzeć środkiem mydlanym (stosowany w serwisach samochodowych) albo olejem ekologicznym. Do wsuwania PHP potrzebni są 2 pracownicy, którzy kierują PHP między profile. PHP musi być prowadzony przez profile pionowe, szczególnie jest to ważne przy montażu większej liczby PHP nad sobą, żeby poszczególne PHP a przede wszystkim płyty absorpcyjne VELOX pasowały do siebie i tworzyły jedną szczelną ścianę dźwiękoizolacyjną. Wsuwanie musi być wykonywane tak, żeby nie doszło do uszkodzenia PHP.

 

Jeżeli panel nie wsuwa się płynnie między pionowe profile albo obciera, to taki panel trzeba ostrożnie wyciągnąć i spróbować włożyć ponownie.

 

Przy wkładaniu paneli między belki można dźwignią albo innym podobnym narzędziem uwolnić źle przesuwający się panel lekko zapierając go pomiędzy ramę nośną PHP i belkę pionową tak, żeby nie doszło do uszkodzenia PHP albo belki. Przy wkładaniu PHP w belki jest ważne, żeby wsuwany PHP był ustawiony poziomo i nie przechylał się na boki.

 

Jeżeli podczas montażu PHP powstanie sytuacja, że paneli nie daje się ustawić obok siebie z powodu długości przedniej albo tylnej widocznej części płyt absorpcyjnych, można dociąć przednie i tylne płyty VELOX na odpowiednią długość. Płyty docina się ręczną piłą z tarczą widiową. Może tak się zdarzyć przy załamaniu ściany w rzucie poziomym.

 

Jeżeli w czasie montażu nastąpi uszkodzenie płyt, to bezwarunkowo trzeba uszkodzone płyty VELOX wymienić na dobre. Płyty do ramy przymocowuje się za pomocą gwoździ nierdzewnych albo wkrętów (według typu PHP).

 

Przy ustawianiu paneli trzeba zachować zwiększoną ostrożność i stosować zalecane środki ochronne.

 

Warunki montażu: dostatecznie długa drabina albo rusztowanie, młotek ciesielski, dźwignia, metr, preparat mydlany (ewentualnie ekologiczny olej).

 

Montaż górnego elementu zamykającego (HUP)

 

CETRIS

 

Instalacja górnego elementu zamykającego

Daszek CETRIS o odpowiedniej szerokości do panelu montuje się za pomocą metalizowanych wkrętów.

 

Procedura montażu

 

Płyty CETRIS nawiercamy wstępnie tak, żeby mieć na każdą stronę panelu VELOX tak samo wystający CETRIS razem z kanałem okapowym. Po umieszczeniu na panelu płyty CETRIS przykręca się metalizowanymi wkrętami do ramy panelu. Połączenia HUP CETRIS kituje się kitem akrylowym i pokrywa osłoną blaszaną. Płyty CETRIS docina się ręczną piłą elektryczną z tarczą widiową.

 

BLACHY

 

Górna zapieczętowania element tablicy

Daszek z blachy musi mieć dostateczną szerokość tak, żeby woda deszczowa nie zaciekała po ścianach ani nie wpływała do panelu. Minimalnie musi wystawać o 50 mm.

 

Procedura montażu

 

Na panel przykręca się z wierzchu płytę VELOX WSD 35 (albo inną odpowiednią) o potrzebnej szerokości. Zamyka to panel i przygotowuje do montażu blaszanego daszka. Na przygotowaną płytę VELOX mocuje się osłonę blaszaną ocynkowaną, ze stopu tytanu z cynkiem, miedzi albo aluminium w taki sposób, żeby między blachami nie powstawały szczeliny i woda nie mogła zaciekać do paneli na przykład przez połączenia.