Montaż ścian działowych

Nienośne ściany działowe wykonać można z płyt VELOX WS 50 mm oraz płyt o grubości 75, 100 mm . W celu uzyskania ściany warstwowej o grubości 100mm można skleić zaczynem cementowym dwie płyty WS 50.

Ściany działowe używane są do oddzielenia przestrzeni, w których nie ma wysokich wymagań odnośnie izolacji dźwiękowej, do Rw = 39 dB.

Właściwości dźwiękoizolacyjne są porównywalne z właściwościami tradycyjnej ściany działowej o tej samej grubości

Masa powierzchniowa ściany to ok. 35 - 75 kg/m2

Przebieg budowy:

Na przedrysowany rzut poziomy ściany wstawia się pionowo pomocnicze stojaki w odległości mniej więcej 1,5 m od siebie.

Ściany z płyt do ścian działowych VELOX układane są w trakcie budowy suchym sposobem na tzw. wiązanie .

Miejsca styku płyt muszą być przesunięte. Płyty w narożach trzeba na przemian układać . Materiałem łączącym szczelin styku jest montażowa piana poliuretanowa lub inny stosowny klej szybkowiążący (zużycie ok. 3 kg/m2), lub też klej na bazie cementu. Aby zapobiec przesunięciu płyt podczas budowy, zaleca się zabezpieczyć - zbijać płyty gwoździami.

Ponad otworami osadza się całą płytę z odpowiednim wycięciem. Rząd płyt pod stropem należy zaklinować a szczelinę wypełnić materiałem łączącym.

Ściany działowe zaraz po ich wykończeniu osiągają ostateczną, wysoką wytrzymałość dzięki bardzo szybkiemu utwardzaniu materiału łączącego (ok. 30 min.)

 

Zdjęcia