Projekty indywidualne

Projekt indywidualny jest najlepszą formą spełnienia oczekiwań stawianych przez przyszłych inwestorów.
Trudno podjąć decyzję o zlecenie takiego opracowania , jeżeli wokół dostępnych jest tysiące projektów gotowych . Kuszą one wieloma wizualizacjami, animacjami i różnorodnością . Brakuje jednak zawsze czegoś. Przesuwamy okno , drzwi, zmieniamy ściany.
Czasami całkowity koszt dokumentacji typowej (zmiany, adaptacja do technologii, projekt zagospodarowania terenu) przewyższa cenę projektu „skrojonego na miarę".
Zalecamy wykorzystanie takiej możliwości jaką daje osobisty kontakt z projektantem. Otrzymamy produkt, który spełni nasze oczekiwania, ponieważ opracowany został na podstawie naszych wizji z uwzględnieniem doświadczeń projektantów z wieloletnim stażem.

 

Jak powstaje projekt indywidualny?


1. Ustalamy wielkość, zakres opracowania i program obiektu,
2. Zapoznajemy się z wizją przyszłych mieszkańców,
3. Analizujemy warunki zabudowy ,
4. Opracowujemy koncepcje tak długo aż uzyskamy akceptację inwestora,
5. Przystępujemy do realizacji projektu budowlanego, wykonawczego i projektu zagospodarowania terenu

 


Do właściwego opracowania niezbędne będą:

 

- mapa zasadnicza do celów projektowych
- Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowanie Terenu lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,
- wypis z rejestru gruntów
- warunki techniczne przyłączy wydane przez gestorów sieci,
- program funkcjonalny i forma obiektu (koncepcja): ilość, wielkość i rozmieszczenie pomieszczeń, ilość kondygnacji, itp.

 

Cena projektu indywidualnego (architektoniczno - konstrukcyjnego) - 85,00 zł netto / m2 powierzchni netto*

 

*Jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń budynku mierzona w poziomie podłogi z uwzględnieniem tynków i okładzin ścian. Nie pomniejsza się powierzchni pomieszczeń o zmiennej wysokości - np. na poddaszu.

 

ILIAN

ILIAN

Powierzchnia zabudowy: 119,89 m2 Powierzchnia netto/użytkowa: 79,87 m2 Kubatura : 539,00 m3 Więcej
VENESSA

VENESSA

Powierzchnia zabudowy: 151,48 m2 Powierzchnia użytkowa: 178,65 m2 Powierzchnia netto 212,15 m2   Więcej
CELTIS

CELTIS

Powierzchnia zabudowy: 138,91 m2  Powierzchnia użytkowa: 124,09 m2  Powierzchnia netto: 156,14 m2     Więcej
PARYS

PARYS

Powierzchnia zabudowana : 146,16 m2 Powierzchnia netto :157,12 m2 Powierzchnia  użytkowa : 127,68 m2 Kubatura : 509,00 m3 Więcej
KILIAN

KILIAN

Powierzchnia zabudowy: 128,65 m2 Powierzchnia użytkowa: 123,20 m2 Powierzchnia netto 151,04 m2 Więcej
LEDA

LEDA

Powierzchnia zabudowy: 158,42 m2 Powierzchnia użytkowa: 83,99 m2 Powierzchnia netto 116,38 m2 Więcej
OSKAR

OSKAR

Powierzchnia zabudowy: 122,77 m2 Powierzchnia użytkowa: 89,30 m2 Powierzchnia netto: 95,13 m2 Kubatura:  303,50 m3  Więcej
CELTIS 1

CELTIS 1

Powierzchnia netto: 156,14 m2   Powierzchnia użytkowa :124,09 m2  Więcej
SCILLA

SCILLA

Powierzchnia zabudowy: 315,05 m2  Powierzchnia użytkowa: 262,94 m2  Powierzchnia netto : 322,10 m2  Kubatura 1575,00 m3  Więcej
KOCHIA

KOCHIA

Powierzchnia zabudowy : 300,59 m2  Powierzchnia użytkowa : 300,71 m2 Powierzchnia netto : 403,88 m2  Kubatura : 1675,00 m3  Więcej
FALCATI

FALCATI

Powierzchnia zabudowy: 94,31 m2 Powierzchnia użytkowa: 136,25 m2 Powierzchnia netto: 141,18 m2 Kubatura: 694,00 m3   Więcej
FICUS

FICUS

Powierzchnia zabudowy: 199,66 m2 Powierzchnia użytkowa: 108,95 m2 Powierzchnia netto: 184,87 m2 Kubatura: 765,00 m3   Więcej
PADUS

PADUS

Powierzchnia zabudowy: 156,10 m2 Powierzchnia użytkowa: 150,72 m2 Powierzchnia netto: 237,87 m2 Kubatura: 943,00 m3 Więcej
PICEA

PICEA

Powierzchnia zabudowy: 148,62 m2 Powierzchnia użytkowa: 146,29 m2 Powierzchnia netto: 179,45 m2 Kubatura: 757,00 m3    Więcej
CYDONIA

CYDONIA

Powierzchnia zabudowy: 172,58 m2 Powierzchnia użytkowa budynku : 154,05 m2 Powierzchnia netto: 194,38 m2 Kubatura: 929,37 m3   Więcej