Nadzorujemy

Nadzorujemy

Sprawujemy nadzór budowlany w zakresie kierownika budowy i inspektora nadzoru wszystkich inwestycji VELOX na terenie Polski.

Prowadzimy szkolenia teoretyczne i praktyczne dla Projektantów i Wykonawców.

Zdjęcia