VITIS

Powierzchnia netto budynku  :  2402,81 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 1985,76 m2
Powierzchnia przynależna: 99,76 m2
Powierzchnia komunikacji: 199,20 m2
Powierzchnia komunikacji wspólnej: 102,48 m2
Powierzchnia pomieszczeń pomocniczych i technicznych: 15,61 m2
Powierzchnia zabudowy : 759,19 m2
Kubatura: 9380,00 m3  

Zdjęcia