STELLA

Budynek usługowo - mieszkalny zlokalizowany na terenie o dużym kącie nachylenia. Zapisy planu przestrzennego ograniczały powierzchnię zabudowy, narzucały formę dachu i określały procentowy udział zieleni biologicznie - czynnej.
Założono wielopoziomowy układ funkcji o różnym, przeznaczeniu . Wydzielono komunikację pionową dla części usługowej i mieszkalnej.
Powierzchnia netto: 1579,06 m2 
w tym 
Powierzchnia mieszkalna z komunikacją : 314,39 m2
Powierzchnia usługowo - handlowo - magazynowa z komunikacją : 1264,67 m2 

Zdjęcia