MACROZA

Powierzchnia zabudowy: 1499,89 m2

Powierzchnia użytkowa: 1234,46 m2

Powierzchnia netto: 1234,46 m2

Kubatura: 8830,94 m3

Zdjęcia