Inne projekty

System budowlany Velox sprawdza się doskonale także w innych formach zabudowy. Oprócz budynków mieszkalnych jednorodzinnych zaprojektowano i zrealizowano także budynki mieszkalne wielorodzinne, usługowe, oświatowe i produkcyjne. Oto kilka przykładów :

BUDYNKI WIELORODZINNE

BUDYNKI WIELORODZINNE

Budynki wielorodzinne to 4 - kondygnacyjne obiekty z 6 lokalami mieszkalnymi na każdej kondygnacji (łącznie 24 lokale). Projekt pozwala na dowolną konfigurację mieszkań , 1 , 2, lub 3 pokojowych. Wielkość proponowanych mieszkań - 1 pokojowe ~34,02 m2, - 2 pokojowe od 42,34 do 51,89 m2 - 3 pokojowe - 61,93 m2 Budynki są częściowo podpiwniczone, gdzi… Więcej
STELLA

STELLA

Budynek usługowo - mieszkalny zlokalizowany na terenie o dużym kącie nachylenia. Zapisy planu przestrzennego ograniczały powierzchnię zabudowy, narzucały formę dachu i określały procentowy udział zieleni biologicznie - czynnej.Założono wielopoziomowy układ funkcji o różnym, przeznaczeniu . Wydzielono komunikację pionową dla części usługowej i miesz… Więcej
CZWORAK

CZWORAK

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej z czteroma lokalami mieszkalnymi . Powierzchnia netto budynku : 284,96 m2  Powierzchnia netto mieszkania : 71,24 m2 Powierzchnia zabudowy: 167,89 m2 Projekt wykonany na zlecenie firmy Monolit Development s.c. Autor projektu budowlanego - inż. Szymon Dubas.Autor projektu wykonawczego - mgr inż… Więcej
HALA Z CZĘŚCIĄ BIUROWO - SOCJALNĄ

HALA Z CZĘŚCIĄ BIUROWO - SOCJALNĄ

Projekt hali produkcyjno - montażowej z częścią biurowo - socjalną wykonano na zlecenie firmy DIL Surowce Wtórne Rybarzowice. Projekt obejmuje halę o powierzchni 1550,0 m2 z możliwością rozbudowy do ok. 1950,0 m2 oraz niezależny budynek socjalno - biurowy.Łączna powierzchnia inwestycji to minimum 2097,2 m2.Powierzchnia zabudowy :  1943,80 m2 / 1348… Więcej
VITIS

VITIS

Powierzchnia netto budynku  :  2402,81 m2Powierzchnia użytkowa mieszkań: 1985,76 m2 Powierzchnia przynależna: 99,76 m2 Powierzchnia komunikacji: 199,20 m2 Powierzchnia komunikacji wspólnej: 102,48 m2 Powierzchnia pomieszczeń pomocniczych i technicznych: 15,61 m2 Powierzchnia zabudowy : 759,19 m2 Kubatura: 9380,00 m3   Więcej
BUDDLEJA

BUDDLEJA

Powierzchnia zabudowy: 448,29 m2 Powierzchnia użytkowa: 927,21 m2 Powierzchnia netto: 1193,05 m2 Kubatura: 5157,00 m3 Zespół budynków usługowo - mieszkalnych w Bystrej koło Bielska Białej . Adaptacja i rozbudowa .  Więcej
KAPLICA

KAPLICA

Powierzchnia zabudowy: 337,51 m2 Powierzchnia netto: 168,40 m2 Powierzchnia użytkowa: 162,74 m2Kubatura: 1545,00 m3   Więcej
TAXUS

TAXUS

Powierzchnia zabudowy: 384,76 m2 Powierzchnia użytkowa: 559,03 m2 Powierzchnia netto: 559,03 m2 Kubatura: 2862,00 m3 Więcej
MACROZA

MACROZA

Powierzchnia zabudowy: 1499,89 m2 Powierzchnia użytkowa: 1234,46 m2 Powierzchnia netto: 1234,46 m2 Kubatura: 8830,94 m3 Więcej
SENECIO

SENECIO

Powierzchnia zabudowy: 368 m2 Powierzchnia użytkowa: 506,80 m2 Powierzchnia netto: 474,60 m2 Kubatura: 1775 m3 Więcej
SPARTIUM

SPARTIUM

Powierzchnia zabudowy: 395 m2  Powierzchnia użytkowa: 384 m2  Powierzchnia netto: 515,60 m2  Kubatura: 3340 m3 Więcej
SORBUS

SORBUS

Powierzchnia zabudowy: 311 m2 Powierzchnia użytkowa: 491,40 m2 Powierzchnia netto: 480,80 m2 Kubatura: 1858 m3 Więcej
SANTOLINA

SANTOLINA

Powierzchnia zabudowy: 143,20 m2 Powierzchnia użytkowa: 307,20 m2 Powierzchnia netto: 396,60 m2 Kubatura: 1412,20 m3 Więcej
TILIA

TILIA

Powierzchnia zabudowy: 420,00 m2 Powierzchnia użytkowa: 1534,20 m2 Powierzchnia netto: 2063,80 m2 Kubatura: 7100 m3 Więcej