Wykańczanie powierzchni

Roboty wykończeniowe - tynki
Np. SYSTEMY TYNKOWE KREISEL
1. PODŁOŻE
Przed rozpoczęciem tynkowania trzeba przede wszystkim dokończyć konstrukcję dachu, a zewnętrzne ściany VELOX chronić przed deszczem i możliwością oddziaływania wilgoci tak, aby podłoże pod tynk było trwałe, bez obluzowanych cząstek i dostatecznie wyschnięte. Czas wysychania zależny jest od warunków klimatycznych i sytuacji na placu budowy. Betonowy rdzeń powinien być dojrzały (min. 28 dni) i połączony z płytami VELOX, aby można było zacząć tynkowanie.

2. ŚCIANY WEWNĘTRZNE
Wyprawy wewnętrzne należy wykonywać po dokończeniu instalacji elektrycznych, rowków
instalacyjnych i wypełnieniu ich odpowiednim materiałem. Gdy nie można zapewnić podanych wyżej właściwości podłoża, do zewnętrznego i wewnętrznego wykończenia powierzchni należy użyć systemów tynkowych z siatką usztywniającą, w celu obniżenia ryzyka powstawania pęknięć.
Temperatura powietrza i podłoża w trakcie tynkowania i utwardzania nie może spaść poniżej +5°C. Nie mieszać żadnych innych materiałów. Polecamy kilka wariantów systemów tynkowych dla sytemu budowlanego VELOX.

(1) - w przypadku tynkowania gipsem tynkarskim należy zabezpieczyć się na przyszłość przed zalewaniem sufitów wodą - zalanie takie spowoduje reakcją chemiczną i rozwarstwianie się tynku

3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
Tynkowanie ścian zewnętrznych powinno być przeprowadzone tak, aby tynkowane ściany nie były wystawione na bezpośrednie ostre słońce, a podłoże bardzo suche. Należy dbać również o to, aby nie było widoczne rusztowanie na powierzchni tynkowanej. Podczas dużych upałów szczególnie ważne jest skrapianie wodą po ok. 10 dniach.


Załączniki i wytyczne do wykonania elewacji „Velox" na produktach tynkarskich firmy KREISEL-Technika Budowlana
1. Kolejność wykonania wraz z grubościami poszczególnych warstw.
2. Okresy przerw technologicznych
Przed przystąpieniem do wykonywania prac tynkarskich na płytach „Velox" przy elewacjach zewnętrznych należy dokonać pomiaru wilgotności na powierzchni w/w płyty.
Przed rozpoczęciem wykonywania pierwszej warstwy - OBRZUTKI CEMENTOWEJ 010 na płytach „Velox" wilgotność ta powinna wynosić 45-70%.

ZALECANY WARIANT WYKAŃCZANIA POWIERZCHNI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH W SYSTEMIE VELOX


Tynki zewnętrzne
Ściany zewnętrzne
:
- zaprawą klejącą mrozoodporną MULTI - KREISEL lub inną równoważną przeszpachlować całą powierzchnię płyt i wypełnić
szczeliny między nimi,
- w warstwę mokrego kleju wtopić bandaże z siatki z włókna szklanego 4x4-
o szer. 20,0cm i zaszpachlować,
- przerwa technologiczna 3-dni,
- otynkować ścianę tynkiem maszynowym cem.-wap. 110 lekkim- KREISEL lub innym równoważnym,
- przerwa technologiczna 7-dni / 1cm grubości tynku,
- tynk zagruntować TYNKOLITEM T - KREISEL lub innym równoważnym,
- przerwa technologiczna 24 godz.,
- po kontroli jakości wykonanych prac ścianę pokryć tynkiem mineralnym o dowolnym uziarnieniu,
- przerwa technologiczna 3-dni,
- tynk pomalować farbą egalizacyjną.

Tynki wewnętrzne
Ściany wewnętrzne
:
- zaprawą klejącą mrozoodporną MULTI - KREISEL lub inną równoważną przeszpachlować całą powierzchnię płyt i wypełnić
szczeliny między nimi,
- w warstwę mokrego kleju wtopić bandaże z siatki z włókna szklanego 4x4-
o szer. 20,0cm i zaszpachlować,
- przerwa technologiczna 3-dni,
- podłoże zagruntować GRUNTOLITEM W - KREISEL lub innym równoważnym,
- przerwa technologiczna 3-godz.,
- na ścianę nałożyć maszynowo tynk gipsowy w jednej warstwie .

 

 

 

Zdjęcia