Stropy

W systemach budowlanych VELOX można wykonywać dwa rodzaje monolitycznych stropów żelbetowych.


Na szalunki stosuje się:


• prefabrykowane elementy stropowe z wykorzystaniem żelbetowego monolitycznego żebrowanego (kasetowego) stropu.
• Stropowe płyty szalunkowe z wykonaniem żelbetowego monolitycznego stropu płytowego.


Prefabrykowane elementy stropowe i stropowe płyty szalunkowe przybija się na poziomie zakończenia ścian, t.j. na płytach kończących szalunek ściany. Końce płyt stropowych po przesklepieniu danej rozpiętości opiera się na stemplach budowlanych.


Zalety stropów wykonanych metodą traconego szalowania


• wykonanie stropu jest proste i szybkie,
• odznacza się dobrą opornością cieplną i akustyczną,
• umożliwia przykrycie dużych rozpiętości o równym przekroju (t.j. bez podciągów i bez słupów),
• przy większej rozpiętości mogą być szczególnie korzystne, ponieważ w porównaniu z innymi stropami wzrost ich masy ze wzrostem wysokości konstrukcji stropowej jest niewielki,
• można wykonać strop o dowolnym nietypowym kształcie w rzucie poziomym (nietypowe elementy są na przykład wytwarzane na zamówienie klienta według rysunku konstrukcji stropu), ewentualnie można je docinać na odpowiedni kształt na placu budowy,
• nadają się do wszystkich rodzajów nowych budynków (domy jednorodzinne, wielorodzinne, budynki przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej), również do rekonstrukcji,
• płyty dają się łatwo obrabiać,
• można łatwo montować dowolne elementy wystroju wnętrz, np. oprawy oświetleniowe mogą być mocowane na śruby lub gwoździe do płyt , a przewody do nich doprowadza się w wyfrezowanych kanałach albo w szczelinach pomiędzy elementami stropowymi,
• doskonała przyczepność tynku do płyt,
• nieotynkowane stropy (na przykład w budynkach przemysłowych) mają wysoką zdolność pochłaniania dźwięków, a kolorystyka powierzchni płyt pomaga w osiągnięciu atrakcyjnej estetyki wnętrza ,
• porowatość elementów stropowych i dobra cyrkulacja powietrza zapewniają szybkie suszenie stropu,


Strop monolityczny żebrowany

 

W stropie monolitycznym elementami nośnymi są żebra powstałe w procesie szalowania za pomocą elementów stropowych VELOX.


Stropy z wykorzystaniem monolitycznych żelbetowych konstrukcji stropów jednokierunkowo żebrowanych

• odległość żeber w osi - 500 mm przy szerokości żebra - 120 mm
• podstawowe wymiary elementów stropowych: długość l = 2000 mm, szerokość b1 = 500 mm, b2 = 380 mm
• wymiary modułów: długość 1830, 1660, 1500, 1330, 1000, 660, 500, 330 mm, szerokość b1 = 330 mm, b2 = 180 mm
• wysokość elementów h = 170, 220, 260, 315, 350, 400, 500, 575 mm; dobór zależy od rozpiętości, obciążenia użytecznego, stropu obiektu, jakości betonu i obecności zbrojenia
• zbrojenie żeber stropów VELOX tworzą przestrzenne belki stropowe, ewentualnie zbrojenie wiązane
• co dwa metry, t.j. w miejscu połączenia elementów stropowych, mogą być zaprojektowane żebra poprzeczne dla większego obciążenia pomieszczeń w obiekcie


Stropy z wykorzystaniem monolitycznych żelbetowych konstrukcji stropów kasetowych , dwukierunkowo zbrojonych (elementy niestandardowe)

• stosowane do stropów do specjalnego przeznaczenia (sale koncertowe, teatry itp.)
• wykonuje się je wyłącznie z elementów przygotowanych na zamówienie
• długość elementów stropowych l = 500 do 2000 mm
• szerokość b1 = 500 mm, b2 = 380 mm
• żebra poprzeczne umieszcza się w odległości osi 500, 660, 1000, 1330, 1500, 1660, 1830, 2000 mm
• wysokość elementów h = 170, 220, 260, 315, 355, 400, 500, 575 mm; dobór zależy od rozpiętości, obciążenia użytecznego, stropu obiektu, jakości betonu i obecności zbrojenia
• zbrojenie żeber wykonuje się jako zbrojenie wiązane
• rozmieszczenie stempli zależy od długości elementu stropowego


Wymiary poziomych konstrukcji stropowych


Maks. rozpiętość stropu w świetle przy obciążeniu standardowym

Wysokość bloczka + płyta betonowa (mm)

Wysokość stropu (mm)

Standardowe obciążenie obliczeniowe stropów (kN/m)2

Maks. rozpiętość w świetle (m)

170 + 50

220

6,99

5,9

220 + 50

270

7,36

6,9

260 + 50

310

7,65

7,7

315 + 50

365

8,04

8,6*

350 + 50

400

8,32

9,6*

400 + 50

450

8,69

10,2*

500 + 50

550

9,48

11,2*

575 + 50

625

10,09

12,0*

*Wartości są wyłącznie orientacyjne, należy indywidualnie projektować kształt i zbrojenie żebra.

Beton B 20
Stal w gatunku R 10 505

 

Monolityczna płyta stropowa

Jeżeli zdecydujecie się na strop z wykorzystaniem płyt szalunkowych typu WSD jako tracony szałunek do wykonania żelbetowego monolitycznego stropu płytowego, to interesujące mogą być dla Was następujące informacje:


• wykorzystanie jest możliwe tylko po zazbrojeniu płyty stropowej za pomocą zbrojenia konstukcyjnego według obliczeń statycznych.
• Odległość osiowa stempli podpierające płyty szalunkowe przy grubości płyty szalunkowej do 200 mm wynosi 660 mm.
• W stosunku do stropów z prefabrykowanych z pustaków stropowych oszczędza się materiał zrębkowo-cementowy, ale zwiększa zużycie betonu.
• Zaletą jest dobra izolacja cieplna i akustyczna stropu.
• Elementy nietypowe i elementy o wysokości ponad 260 mm są wykonywane na zamówienie.