Ściany nośne zewnętrzne

Konstrukcje pionowe w obiektach budowlanych muszą bezpiecznie przenosić obciążenia wywołane własnym ciężarem, obciążenia stropów, dachów i parcie wiatru oraz wytrzymywać wstrząsy spowodowane przyczynami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Niemniej ważnym wymaganiem jest ich odporność pożarowa, dobry poziom izolacji cieplnej i dźwiękowej, akumulacja ciepła, nienasiąkliwość i wodoszczelność, przy zachowaniu zdolności do oddychania ścian. Istotnym czynnikiem jest też wygląd, trwałość i łatwa konserwacja.


Parametry statyczne obiektu realizowanego w systemie budowlanym VELOX są zależne od nośności rdzenia betonowego, który przenosi wszystkie obciążenia pionowe. Właściwy szalunek z płyt VELOX dla ścian obwodowych spełnia rolę izolacji termicznej i poprawia izolację akustyczną. Pozostałe właściwości płyt (dobra odporność pożarowa, dobra przyczepność tynku, nienasiąkliwość i przepuszczalność powietrza) bez wątpienia wpływają na wysoką jakość wykonanych ścian.

Oznaczenie handlowe
Konstrukcja ściany

Rysunek

Grubość ściany bez tynku t w
mm

Zastosowanie i grubość termoizolacji (polistyren spieniony) mm

Opór cieplny (CŠN 73 0540) R (ściana bez tynku)
m2 K/W

Współczynnik przewodzenia ciepła U2 (ściana bez tynku)
W/m2K

Indeks izolacji dźwiękowej w powietrzu RW (ściana z tynkiem)
dB

XL 42 plus
WS-EPS-plus 235/150/WS 35

420

ściana zewnętrzna z 200 mm izolacją

6,82

0,14

49

XL 42
WS-EPS 235/150/WS 35

420

ściana zewnętrzna z 200 mm izolacją

6,314

0,154

49

ZL 40WS-EPS 215/150/WS 35

400

ściana zewnętrzna z 180 mm izolacją

5,758

0,169

49

AL 37 plusWS-EPS-plus 185/150/WS 35

370

ściana zewnętrzna z 150 mm izolacją

5,30

0,18

49

AL 37WS-EPS 185/150/WS 35

370

ściana zewnętrzna z 150 mm izolacją

4,925

0,196

49

YL 34 plus
WS-EPS-plus 155/150/WS 35

340

ściana zewnętrzna z 120 mm izolacją

4,39

0,22

51

YL 34
WS-EPS 155/150/WS 35

340

ściana zewnętrzna z 120 mm izolacją mm

4,092

0,235

51

UL 32
WS-EPS 135/150/WS 35

320

ściana zewnętrzna z 100 mm izolacją

3,536

0,270

51

OL 30
WS-EPS 115/150/WS 35

300

ściana zewnętrzna z 80 mm izolacją

2,981

0,318

51

EL 27
WS-EPS 85/150/WS 35

270

ściana zewnętrzna z 50 mm izolacją

2,150

0,430

52

UWAGA:
Przy betonowaniu całego piętra naraz dla większej wytrzymałości szalunku należy wykorzystać płyty VELOX WSD o tej samej grubości.