Ściany nośne wewnętrzne

Pionowe konstrukcje wewnętrzne przenoszą podwójne obciążenie stopów i z dachów, oraz obciążenia wywołane własnym ciężarem, wytrzymywać wstrząsy spowodowane przyczynami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Niemniej ważnym wymaganiem jest ich odporność pożarowa, dobry poziom izolacji dźwiękowej, akumulacja ciepła, nienasiąkliwość i wodoszczelność, przy zachowaniu zdolności do oddychania ścian. Istotnym czynnikiem jest też wygląd, trwałość i łatwa konserwacja.


Parametry statyczne obiektu realizowanego w systemie budowlanym VELOX są zależne od nośności rdzenia betonowego, który przenosi wszystkie obciążenia pionowe. Właściwie dobrany szalunek z płyt VELOX dla ścian poprawia izolację akustyczną. Pozostałe właściwości płyt (dobra odporność pożarowa, dobra przeczepność tynku, nienasiąkliwość i przepuszczalność powietrza) bez wątpienia wpływają na wysoką jakość wykonanych ścian.

Oznaczenie handlowe
Konstrukcja ściany

Rysunek

Grubość ściany bez tynku t w
mm

użycie

Grubość trzonu betonowego

Indeks izolacji dźwiękowej w powietrzu RW (ściana z tynkiem)
dB

LL 22
WS 35/150/WS 35

220


ściana wewnętrzna nośna, do 4-kondygnacji

150

57

LL 25
WS 35/180/WS 35

250


ściana wewnętrzna nośna, do 6-kondygnacji

180

60

LL 30
WS 35/230/WS 35

300


ściana wewnętrzna nośna, do 8-kondygnacji

230

63


Ściany do zastosowań specjalnych

Czy budujecie hotel albo inny podobny obiekt i potrzebujecie, żeby ściany zapewniały podwyższoną izolację akustyczną? Właśnie w tych przypadkach wykorzystuje się produkty VELOX przeznaczone do ścian do zastosowań specjalnych. Poprawa izolacji jest osiągana przez powiększenie rdzenia betonowego.

Ścianka działowa pomiędzy mieszkaniami GT 30 - współczynnik tłumienia hałasu Rw = 64 dB

Nośna ścianka działowa pomiędzy mieszkaniami bez zbrojenia z betonu klasy C 12/15 do C 25/30 z obustronnym tynkiem gipsowo - wapiennym o grubości 15 mm. Można ją stosować aż do 15 kondygnacji, zależnie od obliczeń statycznych.

Zalecana konstrukcja ścian

Ścianka działowa pomiędzy mieszkaniami GT 30

Grubość
mm

Masa powierzchniowa
kg/m2

Przewodnictwo cieplne
W/mK

Opór cieplny oddzielający
m2K/W

Tynk gipsowy

15

1600

0,60

0,025

VELOX WS

50

630

0,11

0,455

Rdzeń betonowy

215

2100

1,23

0,175

VELOX WSD

35

750

0,15

0,233

Tynk gipsowy

15

1600

0,60

0,025


Masa konstrukcji: 557 kg/m2
Opór cieplny całej konstrukcji R: 0,913 m2/KW
Współczynnik przewodzenia ciepła całej konstrukcji U: 0,853 W/m2K

Ścianka działowa pomiędzy mieszkaniami TT 30 - współczynnik tłumienia hałasu Rw = 63 dB

Nośna ścianka działowa pomiędzy mieszkaniami bez zbrojenia z betonu klasy C 12/15 do C 25/30 z obustronnym tynkiem gipsowo - wapiennym. Można ją stosować aż do 12 kondygnacji, zależnie od obliczeń statycznych.

Zalecana konstrukcja ścian

Ścianka działowa pomiędzy mieszkaniami GT 30

Grubość
mm

Masa powierzchniowa
kg/m2

Przewodnictwo cieplne
W/mK

Opór cieplny oddzielający
m2K/W

Tynk gipsowy

15

1600

0,60

0,025

VELOX WS

35

750

0,15

0,233

Rdzeń betonowy

230

2100

1,23

0,175

VELOX WSD

35

750

0,15

0,233

Tynk gipsowy

15

1600

0,60

0,025

Masa konstrukcji: 584 kg/m2
Opór cieplny całej konstrukcji R: 0,704 m2/KW
Współczynnik przewodzenia ciepła całej konstrukcji U: 1,038 W/m2K

Ścianka działowa pomiędzy mieszkaniami TT 25 - współczynnik tłumienia hałasu Rw = 60 dB

Nośna ścianka działowa pomiędzy mieszkaniami bez zbrojenia z betonu klasy C 12/15 do C 25/30 z obustronnym tynkiem gipsowo - wapiennym. Można ją stosować aż do 12 kondygnacji, zależnie od obliczeń statycznych

Zalecana konstrukcja ścian

Ścianka działowa pomiędzy mieszkaniami TT 25

Grubość
mm

Masa powierzchniowa
kg/m2

Przewodnictwo cieplne
W/mK

Opór cieplny oddzielający
m2K/W

Tynk gipsowy

15

1600

0,60

0,025

VELOX WS

35

750

0,15

0,233

Rdzeń betonowy

180

2100

1,23

0,146

VELOX WSD

35

750

0,15

0,233

Tynk gipsowy

15

1600

0,60

0,025

Masa konstrukcji: 479 kg/m2
Opór cieplny całej konstrukcji R: 0,663 m2/KW
Współczynnik przewodzenia ciepła całej konstrukcji U: 1,038 W/m2K