Ściany dźwiękochłonne

Panele dźwiękoizolacyjne składają się z drewnianej ramy pokrytej płytami VELOX. Rama panela dźwiękoizolacyjnego jest wykonana z drewnianych krawędziaków ciśnieniowo impregnowanych przeciw zgniliźnie i pleśni za pomocą Wolmanitu o długim okresie działania. Rama nośna jest połączona metalizowanymi wkrętami i gwoździami. Na konstrukcji wsporczej rama drewniana zostaje obustronnie pokryta płytami VELOX o wysokiej zdolności pochłaniania dźwięku. Płyty VELOX w razie potrzeby przygotowuje się i docina zgodnie z projektem architektonicznym. Według wymagań projektu można dla zapewnienia wysokiej absorpcji albo wystroju architektonicznego zastosować panele z dwustronnie umieszczonymi płytami akustycznymi VELOX. Panele można dowolnie ustawiać na sobie tworząc w ten sposób niezbędną wysokość ściany.

 

Parametry paneli VELOX

 

TYP PŁYTY NA STRONIE CZOŁOWEJ

absorpcyjna

bardzo absorpcyjna

WSO

WSW 75

WSZ 100

WSZ 105

Szerokość panelu (przy HEA 160)

275mm

280mm

305mm

310mm

Masa panelu kg/m2

85

93

104

110

Nieprzepuszczalność dźwiękowa w powietrzu dB

>25

>25

>25

>25

Pochłanianie dźwięków DLα

8 dB

8 dB

13 dB

11 dB

Grubość płyty dźwiękoizolacyjnej

70mm

75mm

100mm

105mm

Profil płyty dźwiękoizolacyjnej

fala

ostrosłupy

trapezowy

fala

Odporność na działanie wody, soli i warunków klimatycznych

Maks. odpad po 150 cyklach 240 g/m2

Odporność na obciążenia mechaniczne

       

 

System 4002 S

System z płotem odpowiednim do montażu we własnym zakresie
Sklejone płyty pochłaniające dźwięki (strukturowane) i dźwiękoizolacyjne (gładkie). Płyty dźwiękoizolacyjne dostarcza się przygotowane do obsadzenia w formacie 200 x 50 cm i grubości do 10 cm.

Belki HEA 1 osadza się w osiowej odległości 205 cm. Między nośnikami układa się betonowe prefabrykowane panele cokołu 2 albo muruje się fundament na przykład z bloczków betonowych.

Płyty 3 ustawia się kolejno na cokole a spoiny między nimi klei się pianką PUR. Zgodnie z potrzebą albo z projektem architektonicznym można łączyć płyty o różnej strukturze powierzchniowej 4. Na zakończenie na gotowym ogrodzeniu mocujemy górny element zamykający zalecany do paneli VELOX 5.

 

System 4002 S i jego wykorzystanie

 

System 4003 S

 

Panele dźwiękoizolacyjne o długości maks. 400 cm i wysokości 200 cm

Panele tworzą płyty dźwiękowe pochłaniające hałas VELOX przymocowane do drewnianej ramy.
Panele dźwiękoizolacyjne są dostarczane jako elementy gotowe o maks. długości do 400 cm i wysokości 200 cm z możliwością stopniowania co 50 cm. Maksymalne ciśnienie dynamiczne (obciążenie wiatrem) wynosi 1,25 KN/m2. Panele dźwiękoizolacyjne są dostarczane od producenta i ustawiane za pomocą dźwigu pomiędzy antykorozyjnie zabezpieczonymi belkami HEA znajdującymi się w odległości osiowej 405 cm.
Po stronie paneli skierowanej w stronę źródła hałasu stosuje się najczęściej płyty pochłaniające dźwięki ze strukturą a z tyłu płyty dźwiękoizolacyjne WSD 35.

 

System 4003 S i jego wykorzystanie


 

System 4003 M, XL

 

Panele dźwiękoizolacyjne do wykorzystania wzdłuż dróg i linii kolejowych

 

Panele dźwiękoizolacyjne o wysokiej absorpcji dźwięków, nieprzepuszczalność dźwiękowa w powietrzu lepsza od 25 dB. Rama drewniana jest wykonana z drewna impregnowanego pod ciśnieniem. Można wytwarzać panele jedno - lub dwustronne. Standardowy wymiar panelu to 400 cm x 200 cm, maksymalny wymiar wynosi 500 cm x 250 cm. Jeżeli wymagane są większe wymiary ściany dźwiękoizolacyjnej, to można poszczególne panele ustawiać na sobie.
• System 4003 M - panele dźwiękoizolacyjne z widocznymi belkami
• System 4003 XL - panele dźwiękoizolacyjne z niewidocznymi belkami i możliwością tworzenia obrazów plastycznych

 

System 4003 M, XL i jego wykorzystanie