Ściany działowe

Ściany nienośne (ściany działowe) nie przenoszą oprócz własnej masy żadnego innego obciążenia. W budynku spełniają jedynie funkcję przedzielania i izolacji. W systemie budowlanym VELOX ściany te wykonywane są na placu budowy poprzez łączenie płyt zrębkowo-cementowych. Można wykonać ściany działowe proste lub podwójne oraz kombinowane.


Zalety płyt zrębkowo-cementowych:


● prosta, szybka i sucha budowa ścian działowych
● łatwe wykonywanie rowków instalacyjnych frezowaniem
● higieniczne i nieszkodliwe dla zdrowia
● mają wysoką odporność ogniową
● wytrzymałe przy zamocowaniach za pomocą śrub, gwoździ i kołków
● doskonała przyczepność mieszanek tynkarskich

 

do wykonania ścian działowych można użyć płyty WS 50 mm oraz płyty ścian działowych o grubości 75, 100 mm
● używane są do oddzielenia przestrzeni, w których nie ma wysokich wymagań odnośnie izolacji dźwiękowej, Rw = 39 dB
● właściwości dźwiękoizolacyjne są porównywalne z właściwościami tradycyjnej ściany działowej o tej samej grubości
● masa powierzchniowa ok. 35 - 75 kg/m2

 

Przebieg budowy:


Na przedrysowany rzut poziomy ściany wstawia się pionowo pomocnicze stojaki w odległości mniej więcej 1,5 m od siebie. Ściany z płyt do ścian działowych VELOX układane są w trakcie budowy suchym sposobem na tzw. wiązanie tzn., że miejsca styku płyt muszą być przesunięte. Płyty w rogach trzeba wzajemnie na przemian nasadzić. Materiałem łączącym szczelin styku jest montażowa piana poliuretanowa lub inny stosowny klej szybkowiążący (zużycie ok. 3 kg/m2), lub też klej na bazie cementu. Żeby nie dochodziło do przesunięcia płyt podczas budowy, zaleca się zabezpieczyć szczeliny gwoździami. Ponad otworami trzeba osadzić całą płytę z odpowiednim wycięciem. Rząd płyt pod stropem należy zaklinować a szczelinę wypełnić materiałem łączącym. Ściany działowe zaraz po ich wykończeniu osiągają ostateczną, wysoką wytrzymałość dzięki bardzo szybkiemu utwardzaniu materiału łączącego (ok. 30 min.).

Oznaczenie handlowe
Konstrukcja ściany

Rysunek

Grubość ściany bez tynku t w
mm

Zastosowanie i grubość termoizolacji (polistyren spieniony) mm

Opór cieplny (CŠN 73 0540) R (ściana bez tynku)
m2 K/W

Współczynnik przewodzenia ciepła U2 (ściana bez tynku)
W/m2K

Indeks izolacji dźwiękowej w powietrzu RW (ściana z tynkiem)
dB

L 7,5
GG 10
WS 75
WS 50/WS 50

75
100

ścianka działowa

0,79
0,90

0,952
0,862

39
39

 

Zdjęcia