Montaż stropów

Krok 1

Sposób montażu stropów - Krok 1

Przed ułożeniem stropu trzeba jeszcze raz sprawdzić ustawienie ścian i ewentualnie je wyrównać.

Zgodnie z rysunkiem konstrukcji stropu ustawia się poszczególne stemple (drewniane albo uniwersalne stalowe) z belkami łączącymi, które trzeba przymocować - przybić - do wewnętrznej płyty szalunku ściany.

Odległość stempli przy zastosowaniu belek łączących o grubości 50 mm jest maks. 800 mm. Belki łączące umieszcza się pod każdym czołowym połączeniem elementów stropowych.

Krok 2

Sposób montażu stropów - Krok 2

Kształtki stropowe na belkach łączących i na obwodzie ścian przybija do wewnętrznych płyt ścian (4 szt. gwoździ/mb) a w szczeliny między kształtkami układa się, z naddatkiem na ścianach nośnych, belki stropowe. Do ścian obwodowych i nośnych nawiązuje się zbrojenie wieńca. UWAGA:
Element z konsolami (balkony, gzymsy, wykusze) i stropy nietypowe w rzucie poziomym należy udokumentować obliczeniami statycznymi.

Krok 3

Sposób montażu stropów - Krok 3

Wykonane szalowanie ścian i stropów zalewa się kolejno mieszanką betonową, łącznie z niezbędnym zabetonowaniem 50 mm płyty betonowej nad kształtkami stropowymi. Na gotowej kondygnacji można kontynuować budowę szalunku ścian następnego piętra.

Krok 4

Sposób montażu stropów - Krok 4

Przed układaniem stropowych płyt szalunkowych należy sprawdzić ustawienie ścian i ewentualnie je wyrównać. Ustawia się poszczególne stemple (drewniane albo uniwersalne stalowe) i za pomocą belek wykonuje wzdłużny nośny ruszt. Na nim wykonuje się poprzeczny ruszt nośny, który trzeba umocować - przybić - do wewnętrznej płyty szalunku ściany. Odległość stempli wynosi do 660 mm przy grubości płyty zrębkowo-cementowej do 200 mm.

Płyty stropowe układa się na stemplach a na obwodzie ścian przybija do wewnętrznych płyt szalunku oraz wykonuje zbrojenie właściwego stropu z płyt, z zakładką na zewnętrznych ścianach. Ze ścianami obwodowymi i nośnymi wiąże się zbrojenie wieńca.

Wykonany szalunek ścian i stropów zalewa się kolejno mieszanką betonową. Na gotowej kondygnacji można kontynuować budowę szalunku ścian następnego piętra.