Montaż okładzin dźwiękoizolacyjnych

Okładzina z płyt dźwiękoizolacyjnych VELOX jest stosowana do tłumienia hałasu na przykład w tunelach, pod mostami albo w miejscach, które uniemożliwiają zastosowanie klasycznych paneli dźwiękoizolacyjnych, na przykład murów oporowych.


Płyty dźwiękoizolacyjne VELOX wiesza się na betonowych ścianach za pomocą fasadowego systemu kotwienia SPIDI, mocując je do betonowych ścian kotwami SPIDI. Ten system umożliwia odsadzenie płyt dźwiękoizolacyjnych VELOX od ściany betonowej i ukrycie jej nierówności. Same płyty kotwi się do poziomo umocowanych belek systemu kotwienia wykonanych z aluminium o wysokiej wytrzymałości, co zapewnia ich wysoką odporność na wpływy atmosferyczne i dużą trwałość.

 

Przed rozpoczęciem prac trzeba wykonać pomiary sprawdzające istnienie nierówności. Potem montuje się konsole SPIDI maks. ALZN tak, żeby nośne profile L o wymiarach 45/55 mm utworzyły płaszczyznę. Profile nośne L mocuje się do konsol SPIDI maks. wkrętami samogwintującymi SBS 4,8 x 16 mm. Kotwy SPIDI mocuje się do betonowej ściany w ilości 2 szt. na metr bieżący w odległości osiowej 1200 mm. W przypadku nierówności podłoża stosuje się plastikowe podkładki wyrównujące. Na profile L zakłada się płyty dźwiękoizolacyjne VELOX i mocuje wkrętami o odpowiedniej długości. Po zakończeniu montażu całość można pomalować natryskowo podobnie jak przy ścianach dźwiękoizolacyjnych.