Montaż instalacji

System budowlany Velox, dzięki swej wielowarstwowej strukturze, doskonale nadaje się do prowadzenia wszystkich instalacji wewnętrznych. W wewnętrznej płycie o grubości 3,5cm można wykonać bruzdę , o dowolnej szerokości. W miejsce to układane mogą być przewody elektryczne w rurze peszla, izolowane rury centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody.
Po zakończeniu prac instalacyjnych rury zatapiane są w masie gipsowej lub wapiennej, dodatkowo zazbrojonej siatką tynkarską o szerokości ok. 15cm.
Konstrukcyjny - 15cm rdzeń betonowy ścian wykorzystany może zostać w części lub w całej swej grubości na pion kanalizacyjny lub szacht instalacyjny. Piony kanalizacyjne montowane mogą być bezpośrednio przed betonowaniem ścian lub w przypadku wykonania odpowiednich szachtów po zakończeniu prac stanu surowego zamkniętego.

Zdjęcia