Łączniki

Zestaw kotew łączących z przyspawanymi poprzeczkami stalowymi pozwala na wzajemne ustawienie płyt wewnętrznego i zewnętrznego szalowania ścian i jednocześnie służy do układania i łączenia poszczególnych płyt na sobie w płaszczyznach poziomych obu warstw ściany.

• wykonuje się je z okrągłego drutu ciągnionego ze stali 11 343 o średnicy 4 i 5 mm przez zgrzewanie tak, żeby gwarantowały minimalną wytrzymałość na rozciąganie 540 MPa
• kotwy zabezpieczane są odpowiednimi powłokami malarskimi lub są cynkowane,
• szerokości kotew są różne i wynikają z założeń projektowych poszczególnych warstw ściany
• w przypadku wykorzystania kotew do ścian z wykończeniem bez tynku, na zamówienie można przygotować kotwy o specjalnie zabezpieczonej powierzchni

Rodzaje kotew w zależności od kształtu i miejsca zastosowania:

Kotwy jednostronne układa się na poziomie pierwszej warstwy szalunku, na dolnej powierzchni stropu , na zakończeniu ścian wewnętrznych nośnych , ścian kolankowych i przy wykonywaniu parapetów.
Kotwy dwustronne umieszcza się między płytami w trakcie układania kolejnych warstw ściany.
Kotwy stropowe osadza się na poziomie montażu paneli stropowych na zewnętrznej ścianie obwodowej . Kotwa jednym końcem spina płytę wewnętrzną , drugim odpowiednio zagiętym , stabilizuje płytę zewnętrzną, poprzez wywiercony wcześniej otwór. W oko kotwy wkłada się w poprzek gwóźdź .
Kotwy wzmacniające montuje się w wywierconych wcześniej otworach ścian wewnętrznych i zewnętrznych wykonanych z płyt WS . W oko kotwy wkłada się w poprzek gwóźdź . Zaleca się umieścić je w każdej wartwie po 2 - 3 szt na płytę, do 2/3 wysokości ściany.

Wymiary kotew zależą od dobranej grubości termoizolacji, rdzenia betonowego i płyt szalunkowych ściany.

Całkowita długość kotwy = grubość ściany 150 do 420 mm.

RODZAJ KOTWY

DŁUGOŚĆ KOTWY (mm)(grubość ściany)

ZUŻYCIE

UKŁAD KOTWY

ściana zewnętrzna

ściana wewnętrzna

jednostronna

150-420

5 szt./mb* ściany

8 szt./mb** ściany

dwustronna

150-420

4 szt./mb spoiny

4 szt./mb spoiny

stropowa

150-420

4 szt./mb ściany

-

Obr3

rozciągana

150-420

1-2 szt./mb jednej warstwy szalunku

1-2 szt./mb jednej warstwy szalunku

Obr4

* Przy obliczaniu zużycia kotew należy liczyć 5 szt./mb ściany. Z tego 4 szt./mb służy do umocowania pierwszej warstwy płyt przy podłodze i 1 szt./mb na przytwierdzenie parapetów okien.
** Przy obliczaniu zużycia kotew należy liczyć 8 szt./mb ściany. Z tego 4 szt./mb służy do umocowania pierwszej warstwy płyt przy podłodze i 4 szt./mb do zakończenia ściany pod stropem.

Zdjęcia