Certyfikaty

Certyfikaty

 

Ustawa Prawo budowlane w art.10 zabrania stosowania w budownictwie wyrobów niepewnych , bez odpowiednich metryk jakości, tzn bez dokumentów świadczących o dopuszczeniu ich do obrotu i powszechnego stosowania.

W ostatnich latach z dużą intensywnością dostosowuję się polski system techniczno prawny do przepisów Unii Europejskiej. Dostosowanie prawa polskiego do regulacji unijnych w obszarze budownictwa jest procesem złożonym, gdyż obejmuje szeroki zakres zagadnień prawnych - od przepisów związanych z bezpieczeństwem budowli po normy i certyfikaty zgodności na wyroby budowlane.

W Unii Europejskiej do obrotu handlowego zostały dopuszczone materiały budowlane oznaczone znakiem CE. Znak oznacza, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną normą europejską lub europejską aprobatą techniczną. (Gazeta Podatnika)

Deklaracja zgodności
Karta bezpieczeństwa
Protokół z klasyfikacji wyrobu pod względem reakcji na ogień

 

 

 

Zdjęcia